Zlo neexistuje

Profesor na univerzite polozil svojim študentom otázku:
„Je všetko čo existuje, stvorené Bohom?“
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:
,,Áno, všetko je stvorené Bohom.”
,,Takže Boh stvoril všetko?” – spýtal sa profesor.
,,Áno, pane!” – odpovedal študent.
Profesor oponoval:
„Ak Boh stvoril všetko, to znamená, že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje a vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných. Ak Boh stvoril zlo, to znamená, že Boh je súčasťou zla.“
Akonáhle to počul študent, tak stíchol.
Profesor bol sám so sebou spokojný. Zrazu zdvihol ruku iný študent:
„Pán profesor, môžem Vám položiť otázku?“
„Samozrejme“, – povedal profesor.
Študent sa postavil a spýtal:
„Existuje chlad?“
„Čo je to za otázku, samozrejme že áno, tebe nikdy nebolo chladno?“
Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval:
„V skutočnosti pane, chlad neexistuje. V súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla.“
Študent pokračoval :
„Pán profesor, existuje tma?“
„Samozrejme že existuje“ – odpovedal profesor.
„Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo , ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať ho lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.”
Následne po tom sa mladík spýtal:
„Pane existuje zlo?“
Tentokrát profesor neiste odpovedal:
„Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.”
Na to študent odpovedal:
„Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza tak ako prichádza tma, alebo chlad – v neprítomnosti svetla a tepla a lásky.”
Profesor si sadol.
Ten študent bol mladý Albert Einstein.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.