Ochrana dubových lesov zachránila populáciu leoparda amurského

V niekoľkých lesných okresoch Prímorského kraja na Ďalekom východe Ruska v blízkosti Národného parku „Zem leoparda“ boli pre duby mongolské vytvorené „zóny pokoja“ s celkovou rozlohou viac ako 250 tisíc hektárov. Umožní to vytvoriť ďalšie nárazníkové pásmo na ochranu biotopov leoparda amurského ďalekovýchodného a tigra amurského.

V minulosti lesy duba mongolského zaberali významné územia v Prímorskom kraji. Tento strom je schopný rásť na strmých skalnatých svahoch hôr a na úzkych skalnatých vyvýšeninách v povodí riek. Vďaka zvláštnostiam svojej biológie je dub veľmi životaschopný, nenáročný a mimoriadne mrazuvzdorný.

Pôvodný porast dubových lesov sa dnes zachoval iba v osobitne chránených prírodných oblastiach. V prírodnej rezervácii Kedrovaja Pad, ktorá je súčasťou národného parku Zem leoparda, sa nachádzajú obrovské duby s priemerom vo výške hrudníka až 1,5 m a dosahujúce vek 400 – 500 rokov. Dub dáva hojnú úrodu žaluďov a poskytuje potravu pre kopytníky, vtáky, hlodavce, a preto sa pod baldachýnom dubových lesov cítia v pohode rôzni obyvatelia lesov. Život v horských dubových lesoch preferuje aj leopard amurský a amurský tiger zapísaný v Červenej knihe ohrozených druhov.

Dubové lesy na juhozápade Pímorského kraja boli dlho nemilosrdne rúbané, čo zmenšilo biotopy vzácnych predátorov. Toto nekontrolované využívanie lesných zdrojov sa stalo jedným z dôvodov takmer úplného vyhynutia leoparda ďalekovýchodného v 20. storočí. Zem leoparda, založená v roku 2012, ukončila lov a výrub na miestach výskytu škvrnitej mačky. Opatrenia na záchranu leoparda priniesli ovocie a populácia leoparda ďalekovýchodného sa začala rozširovať – ​​od začiatku 21. storočia sa strojnásobila. Počet leopardov amurských – ďalekovýchodných je teraz asi 100 vrátane rastúcich mláďat. Odborníci sa domnievajú, že na stabilizáciu stavu tejto populácie je potrebný počet najmenej 150 jedincov. Národný park dúfa, že toto číslo dosiahne do roku 2024. V tejto súvislosti sú naliehavo potrebné ďalšie ochranné opatrenia, ktoré zohľadňujú ďalšie šírenie poddruhov.

Príkaz guvernéra regiónu Olega Kožemjaka, podpísaný začiatkom roku 2021, umožňuje vytvoriť vo viacerých lesných oblastiach Prímoria „zóny pokoja“ pre dub mongolský s celkovou rozlohou viac ako 250 tisíc hektárov. V týchto zónach je výrub duba mongolského zakázaný. Mimo „zón pokoja“ je teraz výrub tohto druhu regulovaný minimálnym priepustným priemerom kmeňov – parametrom, ktorý zabráni vyrúbaniu mladých stromov, ktoré ešte nestihli priniesť plody.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrovske duby

Riaditeľ Národného parku „Zem leoparda“, Viktor Bardjuk hovorí: „Na úplné obnovenie populácie leoparda ďalekovýchodného je dôležité udržiavať prirodzenú rovnováhu v jeho biotope, ktorý sa časom rozširuje. Cieľom lesníckych inovácií v regióne je pomôcť obnoviť populáciu leoparda ďalekovýchodného, ako aj ďalších vzácnych druhov zvierat na juhozápade Primorskeho kraja.“
Zdroj: https://www.slovanskenoviny.sk/ochrana-dubovych-lesov-zachranila-populaciu-leoparda-amurskeho/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.