Čo bráni človeku byť slobodný ?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vám bráni úplne slobodne sa rozhodovať? Určite ste zažili ten pocit, keď ste sa mohli čo i len raz v Živote len tak bez rozmýšľania rozhodnúť a spontánne vykonať to, čo vás napadlo. Slobodné Rozhodnutie… tak prirodzené Človeku. Slobodnému Človeku.

Viem, mnohí túžia po slobode, po tom pocite, že ma nič neobmedzuje, nezaťažuje, nezväzuje. V dnešnom spoločenskom zriadení je nastavených množstvo zákonov a pravidiel, ktoré priam zámerne spôsobujú pocit neslobody. Musíme naplniť množstvo vecí, aby sme vôbec mohli bývať, uživiť rodinu, udržať si zdravie a mať čas aj na oddych, spoznávanie, vzdelávanie a hry. Vedie ma to k otázke – viete pomenovať to, čo vám bráni slobodne sa rozhodovať? Ale nehrajme sa teraz na to, že slobodne som sa rozhodol dať si rúško na tvár. Skúsme, skúste byť k sebe samým úprimní… ČO VÁM BRÁNI SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ ?

Keď sa s ľuďmi o tom rozprávam, mnohí nevedia zachytiť pôvod svojho pocitu neslobody. Vnímajú všetko všeobecne a berú to ako normu. Nakoniec skončíme pri tom, že žijú normálne, tak ako všetci. Úvery, pôžičky, hypotéky, nízke príjmy, smútok, že ich deti v podstate nikde neboli a tak si to vynahrádzajú túlaním sa po ulici.

Zamerajte sa na vlastný Život, nie na okolie. Zamerajte sa na vlastnú rodinu a rod, nie na idoly. Zamerajte sa na vlastné myslenie, nie na informácie, ktoré bežia v hlavnom informačnom toku. Komunikujte so svojimi blízkymi. Najlepšie v priamej komunikácii, z očí do očí. Počúvajte jeden druhého. A verte mi, nájdete riešenia, ako krok po kroku odstraňovať zo svojho spoločného Života všetko to, čo vám bráni byť slobodní. Zo srdca vám to prajem.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.