Mýtus o Šambhale

Views: 1

Šambhala (z tibetského Šam bha la) alebo Šambala je mysteriózna zem, o ktorej sa počas celej histórie ľudstva hovorí veľa. O Šambhale sa hovorí, že sa nachádza na severe sveta. Spasiteľský šambhalský mýtus je veľmi rozšírený medzi tibetskými laikmi, ktorí bežne veria, že až sa v budúcnosti ľudská nenávisť plne prejaví vo svojej ničivej podobe, svet sa zapletie do siete neutíchajúcich vojen a nezhôd, tak nakoniec zvíťazí ríša zla. V tomto okamihu však porazí kráľovstvo Šambhaly vládcu zla a zbaví ľudstvo tejto pozemskej formy tyranie. Mýtus o Šambhale hovorí o tom, že v súčasnosti je ukrytá v podzemí a ľudia v nej žijúci nechcú mať žiadny kontakt s ľudskou civilizáciou na povrchu. Zatiaľ… očakáva sa, že by sme mali sami dospieť na takú duchovnú úroveň, aby sme boli schopní prijať fakt, že žijú aj iné ľudské rasy a civilizácie.

Üreges Föld - az alvilágrajongók hagyománya - EXOPOLITIKA

Poloha Šambhaly.

Napriek tomu, že nikto nevie, kde Šambhala leží, zdá sa, že existuje. Akokoľvek ju momentálne obyčajní ľudia nemôžu vidieť ani s ňou bežným spôsobom komunikovať, po nejakom čase bude zrejmé ako to robiť. Podľa posvätných textov Šambhala nakoniec vstúpi do styku s naším svetom. Stručne povedané, blíži sa čas, keď prirodzene vznikne spoločná svetová spoločnosť, ako celok. Existuje viacero vysvetlení a ponímaní pojmu šambhala. Niektoré sú dokonca rozporuplné až úplne odlišné. Šambhala je v každom prípade akýsi paralelný svet, pre obyčajných ľudí nedostupný, neviditeľný. Tento svet má iba obmedzené väzby na náš vidieľný svet ľudí a zvierat. To je podľa Tibeťanov jeho hlavná funkcia, nie však jediná. Podľa nich je šambhala aj miestom duchovnej aj pozemskej obrody, potom čo sa svet zachráni pred záhubou zo strany nevercov a parazitov.

Kráľovstvo Šambhaly.

V nedávnej dobe niektorí učenci vyjadrili názor, že Šambhala by skutočne mohla byť jedným z kráľovstiev, ktoré sú historicky dokumentovanými kráľovstvami staroveku ako napr. kráľovstvo Zhang-Zhung v centrálnej Ázii. Mnoho učencov však vníma legendy o šambhale ako čistý mýtus. V skutočnosti medzi mnohými tibetskými učiteľmi existuje dlhá tradícia, ktorá nechápe Šambhalu ako nejaké vonkajšie miesto, ale pojíma ju ako základ alebo koreň bdelosti a zdravia, ktorý existuje ako potenciál v každej ľudskej bytosti. Z tohto hľadiska nie je dôležité rozhodnúť, či je kráľovstvo Šambhaly iba myšlienka alebo skutočnosť. Mali by sme tento ideál osvietenej spoločnosti, ktorý Šambhala predstavuje oceniť a snažiť sa ho napodobniť.

SHAMBALA- (The Divine City of Lord Kalki) | by Gaurav | Medium

Je rozšírená viera, že kráľovstvo Šambhaly môže byť ešte objavené, skryté niekde vo vzdialenom himalájskom údolí. Je taktiež známe množstvo budhistických textov o tom ako Šambhalu nájsť s detailnými, ale ťažko zrozumiteľnými popismi, avšak názory v tom, či majú byť tieto popisy chápané doslovne alebo metaforicky sa líšia. Mnoho textov popisuje detailne samotné kráľovsto. Napríklad podľa Veľkého komentára ku Kálačakre od uznávaného budhistického učiteľa z 19. stor. Miphama je zem Šambhala severne od rieky Šitá a je rozdelená ôsmymi horskými hrebeňmi. Palác Rigdenov, kráľovských vládcov Šambhaly, je postavený na vrchole kruhovitej hory v strede zeme. Mipham hovorí, že táto hora sa volá Kailáš. Palác menom Kalápa sa rozkladá na mnohých štvorcových míľach. Pred ním smerom na juh je krásny park Malaja a v strede parku je chrám zasvätený Kálačakre, ktorý postavil Dawazangpo.

Truth Behind The Mythological Places That Might exist!! | MindBrews


Nech už je ako je, mýtus o Šambhale ovplyvňuje ľudstvo na povrchu Zeme celé tisícročia…
ZDROJ:
Coleman Graham, A Handbook of Tibetian Culture: A Guide to Tibetian Centres and Resources throughout the World, London: Rider 1993.
Trungpa Chögyam, Shambala. Posvátna cesta bojovníka, prel. Antonín R. Machander, Praha: Pragma 1999.
Luboš Bělka, Milan Fujda, Zuzana Kubovčáková – Náboženství světa II: Východní tradice, Masarykova univerzita 2014.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.