Stačí natiahnuť prst.

Views: 0

Michelangelove slávne umelecké dielo na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikánskom mestskom paláci ,,Božie prsty a Adam“ poukazuje na jeden zaujímavý fakt. Božie a Adamove prsty sa nemôžu navzájom dotknúť…

Boží prst je rovno namierený k Adamovým prstom, aby sa dotkli, ale Adamov prst je pohodlne zohnutý. Rovnako pohodlne, ako celé jeho telo.

Toto umelecké dielo ukazuje vzťah človeka k Bohu. Poukazuje na to, že Boh je vždy prítomný a pripravený pomôcť človeku, no rozhodnutie prísť s ním do kontaktu spočíva na človeku. Ak sa človek chce dotknúť Boha, potrebuje zmeniť svoju polohu, alebo iba natiahnuť prst, ale ak sa mu nechce ani to, môže žiť celý život bez toho, aby sa s Bohom stretol.

Možno stačí málo, možno stačí žiť viac vedome… uvedomovať si viac svoj Život, svoje schopnosti, svoje možnosti, ktoré v spojení s Tvorcom, ktorý Tvorí stále, umožnia aj nám ľuďom meniť a Tvoriť svoj Život. Stačí len ,,vyrovnať prst“ a byť v spojení s Prvopočiatočnou Silou, ktorá vo všetkom živom zanecháva svoj odkaz Človeku…

www.žijemevedome.sk

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.