ROD

Z koreňa ROD pochádza veľa slov: RODina, naRODenie, príRODa…

Kým nie sme spojení s vlastnou RODinou, sme ako jesenné lístie. Vyzerá to síce krásne a spokojne, bezstarostne sa túlame a zdá sa, že je všetko bezpečné. Ale stačí aby zafúkal vietor, a naša viditeľná pohoda končí. Zavednie nás na neznáme miesta, a my s tým nič nenarobíme. Necítime podporu v sebe, sme nútení hľadať ju v neznáme.

Dievčatám povedali: „Chlapec je budúci muž, bojovník, pán, hlava RODu, otec budúcich detí, Otec je ochranca RODu“. Preto by sa k nemu malo správať s láskou a úctou.

 Chlapcom povedali: „Dievča je budúca Lada, budúca hostiteľka, strážca domáceho prostredia, matka budúcich detí, preto ju treba milovať, rešpektovať a ctiť ako bohyňu “.

Slovanské ženy po narodení každého dieťaťa, ktoré prišlo na svet v pozitívnych energiách spozorovali, že ich telo omladlo o tri roky, aby mohli byť odvážne, ľahko rodiť a zostali dlhšie mladé.

Detské vedomie, aj v našej dobe, je schopné božského vnímania sveta – cez pocity a obrazy.

Dieťa, podobne ako naši Predkovia v dávnych dobách, vníma ľudí okolo seba srdcom, cez cit. Prenáša sa obrazmi, pretože tento jazyk je najzrozumiteľnejší, najčistejší. Dieťa je oslobodené od vedomostí zla a túžby dokázať čokoľvek.

Čo sa týka komunikácie s dieťaťom u otca, sa pod vplyvom duchovnej sily dieťaťa otvárajú ďalšie oblasti povedomia. Otec dostáva ešte viac duchovnej moci od Bohov a Predkov. Túto silu, otec dostane nie od samotného dieťaťa, ale cez neho. Dieťa v ňom otvára duchovné kanály spojenia so Silou dieťaťa a otec obnovuje jeho životnú Silu zasvätenú narodeniu dieťaťa. Preto bolo povedané, koľko detí príde na svet, toľko nových kanálov sa otvorí. RODina je pre muža pilierom, bez nej nikto nie je mužom.  

Jednou z dôležitých duchovných a morálnych zložiek blahobytu mladej RODiny je kontinuita generácií a tradícií zastúpených špeciálne v RODnej kultúre RODiny. Každý náROD vo svojej náRODnej kultúre starostlivo prenáša z generácie na generáciu pravidlá a tradície, ktoré prispievajú k RODinnej pohode.

Dôležitou zložkou je RODná kultúra, vďaka ktorej RODina žije a bezpečne sa rozvíja.

RODinnou kultúrou rozumieme:

1. Poznanie a uctievanie svojho druhu.
Dnes je v slovenskej a ruskej spoločnosti čoraz väčší záujem o rodné korene. 

2. Pochopenie zákonov vývoja druhu a realizácia vlastných individuálnych čŕt prostredníctvom zákonov rozvoja druhu.
Je veľmi dôležité uvedomiť si, čo sme zdedili po svojich Predkoch a čo z toho môžeme odovzdať svojim potomkom. A hlavne uvedomiť si, že dedičstvo ovplyvňuje osud ľudí, ale nezráža ho a nezbavuje nás slobody vôle. Veľa závisí od výchovy, osobnej snahy… A toto je úloha každého z nás, živých RODičov a RODiny na Zemi.

3. Preto ďalšou zložkou kultúry predkov je RODina.
Využitie vedomostí o zákonov rozvoja dieťaťa na základe moci jeho vlastnej.
Generácia pre efektívny rozvoj potomkov, ich RODinnú pohodu a pokračovanie RODU. V záujme budúcnosti je dôležité zachovať a odovzdať svojim potomkom RODové vedomosti o vzorcoch rozvoja ich generácie a kultúry.

Sme výsledkom toho, čo sa stalo pred nami, ale sme príčinou toho, čo príde po nás. Prichádza naša osobná zodpovednosť voči budúcim generáciám.

Barbora


ZDROJ: https://www.slovanskenoviny.sk/rod/?fbclid=IwAR3C_AivCJkZubr9Xl-JYU-i4JXmgnbCCXHHOQyHclrQZm86oCORgylpd_o

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: