PREDKOVIA

Naši Predkovia sú naše korene v doslovnom slova zmysle. Korene, ktoré vyživujú naše duše. Ak zbavíte strom väzieb s jeho koreňmi, čo nastane? Zomrie strom? Nie, nezomrie, ale prestane rásť a rozvíjať sa. Časom sa začne rozkladať. Už ani Slnko, vietor ani voda nepomôžu korune rozvetviť sa a produkovať plody. Plody našej činnosti, nášho rastu.

Všetko do seba zapadá. To isté sa deje v živote človeka. V popieraní našich koreňov z akéhokoľvek dôvodu je pre nás ťažké sa v živote posúvať, rásť, rozvíjať sa, učiť sa novému a uvedomovať si svoju dušu. Môžu sa vyskytnúť ťažkosti s existujúcimi alebo plánovanými Potomkami.

Mali by sme si uvedomiť že toto všetko je veľmi prepojené. Naše spojenie s našimi Predkami je silná energetická sila. V staroveku dávali RODinu vždy na prvé miesto. Slovania považujú pokrvného príbuzného za posvätný dar. Naši vzdialení príbuzní nám môžu dať smer a nastavenie správania počas celého nášho života. To sa zvyčajne prejavuje v činoch, emóciách a RODinných tradíciách.

Keď hovoríme s našimi Predkami, môžeme vyriešiť množstvo životných problémov. Sú to naše korene – mali by sme si ich pamätať a rešpektovať ich. Aby sme mohli žiť plnohodnotný život, cítiť slobodu, robiť svoje obľúbené činnosti, zhmotňovať a uspokojiť svoje potreby – treba obnoviť väzby so svojimi Predkami.

Okrem našich RODičov máme starých RODičov, praRODičov a prastarých RODičov, tak začína pulz celého ľudstva. Všetko k nám postupne prichádza, všetky dary a všetka zodpovednosť.


ZDROJ: barboRA
https://www.slovanskenoviny.sk/predkovia-2/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: