Vzťah človeka s RODOM

Ak sa pozriete na bioenergetický vzťah medzi človekom a jeho RODom, tak spodná časť tela – nohy sú prepojené energeticky informatívne s našimi Predkami. 

Na pravej nohe – Mužské generácie, na ľavej nohe – Ženské generácie. Kolená odrážajú spojenie s našimi RODičmi: s mamou a otcom. Členky – starí rodičia, chodidlá – prastarí rodičia. Bioenergetické kanály všetkých generácií sú zobrazené na chodidlách.

Ruky sú spojené energeticky informatívne s našimi Potomkami. Pravá ruka je na mužskej línii a ľavá ruka je na ženskej línii. Lakte – synovia a dcéry, zápästia označujú vzťah s vnúčatami. Členky označujú pravnúčatá. Aurálna žiara na dosah ruky – toto je naše povznesenie, znovuzrodenie.

Faktom je, že tu a teraz svojimi činmi ovplyvňujeme tri predchádzajúce generácie pred nami a sedem nasledujúcich generácií. Podľa dávnych tradícií Indie, Slovanov a Číňanov prichádzame do siedmej generácie. Znamená to že ovplyvňujeme seba v ďalšom znovuzrodení, nastavujeme program nášho ďalšieho príchodu na Zem aj v tomto živote.

Takže napríklad, ak nás bolia kolená, znamená to narušenie komunikácie s rodičmi, ak bolia členky tak je problém so starými rodičmi. Ak sa k deťom správame zle, rodičia môžu mať bolesti lakťov. Často fajčiari a ľudia, ktorí nadmieru konzumujú alkohol môžu mať opuchnuté kĺby, ruky – to ukazuje negatívny vplyv na budúce generácie.

Preto je dôležité venovať pozornosť celému svojmu telu, brať to do úvahy a na základe toho sa snažiť ovplyvniť nasledujúce generácie iba v tom najlepšom. 

Pravidlá RODU

1. Každý človek v RODE usmerňuje svoje skutky k blahobytu RODU, aby rozmnožil jeho dobrotu a posilnil jeho pevnosť.

2. Hlavným cieľom je prosperita RODU, jeho ochrana a rozmnožovanie.

3. Každý by si mal pamätať – najdôležitejšia vec v živote je život sám. Pred životom ako takým uprednostníme už len našu RODinu. 

4. Slovo hlavy RODiny je nerozoberateľné a nepostrádateľné, pretože hlava generácie sa o všetko stará, pravdaže múdra a vedomá hlava RODiny. Hlava RODu bola považovaná za najstaršiu… dedo alebo pradedo. Ale ak je to už pre neho ťažké, mohol odovzdať vedenie RODu svojmu najstaršiemu synovi, prvorodenému.

 5. Udržujte mladosť a starobu RODU. Ochrana detí je pokračovaním RODU a ochrana starších je múdrosť RODU.

6. Každá RODina by si mala ctiť svojich Bohov a Predkov. Mali by sme si zachovať všetko dedičstvo RODiny, poznať svojich Predkov, vnímať múdrosť Predkov, udrživať tradície a snažiť sa ich “rozmnožovať”.

7. Od útleho veku sa naučiť pracovať a správne rozprávať. S dieťaťom treba rozprávať ako so seberovným, normálnym jazykom. Dieťa sa neustále učí, pozerá ako sa správajú dospelí, čo hovoria. Dieťa si dokonca pamätá správnu výslovnosť slov. A taktiež dospelí, treba dávať veľký pozor na význam slov (strašne ma to baví- veľmi ma to baví).

8. Akýkoľvek čin, do ktorého nasmerujeme dušu v prospech láskavého, je v dobrom prijatý.

9. Svedomie, láska a viera nedovolia RODine zaniknúť. RODina zanikne, keď nie je základ… a základ dáva Viera (Múdrosť Predkov). Láska – keď milujeme svoju RODinu, svojich RODičov a deti. Svedomie je meradlom všetkého, posilňuje a bráni votrelcom rozdeliť niečo tak pevné. ROD nás “poRODil”. Ak muž povie že nechce deti, znamená to že odmieta rozšíriť svoju RODinu. Takto nekoná podľa svedomia a vedomia.

10. Ochrana RODnej krajiny, ktorá je pokrytá čistou Zemou a skrytou múdrosťou Predkov – je prvoRAdou povinnosťou každého muža. 

11. Krv brata je aj tvoja krv. Zachovávajme si jednotu.

12. Všetko, čo vzniká v Generácii patrí Generácii, všetko,čo tvorí Samospráva patrí Samospráve a čo tvorí PríRODa, patrí príRODe, a nikdy nebude ľudským majetkom. Mali by sme to rešpektovať. Všetko, čo stvorila PríRODa – patrí PríRODe, nie človeku. Napríklad les patrí PríRODe, takže ak niečo z lesa zoberieme a nepýtali sme si povolenie tak je to “krádež”, takisto  napríklad chytanie rýb. Predkovia si vždy pýtali povolanie od lesných bytostí a poďakovali za dary Zeme.

13. Aby si každý splnil svoju RODovú povinnosť, mal by TVORIŤ. Každý živý človek v RODE. Aby ste sa naučili tvoriť, musíte sa naučiť milovať. Aby ste sa naučili milovať, musíte sa naučiť chápať. Aby ste sa naučili chápať, potrebujete sa naučiť správne používať vedomosti, poznatky (múdrosť).

14. Chráňte si to, čo vám dáva vaša, naša príRODa. Ctite si svoje vlastné telo, svoj chrám ktorý vám nadelila Matka PríRODa. Každý jeden človek je výnimočný a nádherný. Ak na svojom tele niečo zmeníme (plastické operácie) narušíme tak celú štruktúru a energiu. ZDROJ: barbora
https://www.slovanskenoviny.sk/vztah-cloveka-s-rodom/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: