Ste dôležití…

Views: 0

Všetci ste dôležití pre svoje najbližšie okolie. Či si to uvedomujete, alebo nie, máte vplyv na prostredie, v ktorom žijete. Bez ohľadu na spoločenské postavenie, na Rodinu, Národ, rasu, či bohatstvo. Každý jeden človek ovplyvňuje ľudí, medzi ktorými žije. Už len tým, aký je… ako sa správa… ako myslí… ako komunikuje… ako koná. Každý sa prejavuje jedinečným spôsobom. Ten spôsob by ste mali mať pod vlastnou kontrolou. Inak sa môže stať, že kontrolu nad vami prevezme niekto iný a tým pádom prevezme aj vplyv na vaše okolie.

Buďte obozretní v tom, koho počúvate, čomu veríte,
komu veríte a ako na základe toho reagujete.
Je dosť možné, že v tejto zmanipulovanej spoločnosti
ste zmanipulovaní tak, že o tom ani neviete.
No už reagujete… a ovplyvňujete…

Buďte opatrní v tom, čo dávate
a rozdávate ostatným ľuďom.
Uistite sa, či CHCETE DOSTÁVAŤ TO ISTÉ.
Lebo tak funguje Univerzálny Zákon.
A dostanete to isté. To, čo dávate…


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.