Prečo je tak dôležité hovoriť pravdu?

Hovoriť pravdu znamená zvyšovať svoju osobnú energiu. Pravda je totiž spojením medzi svetmi JAV a PRAV. Je to syntéza všetkých životných energií, na ktorých je všetko založené a stvorené. Pravda je potvrdením Večnosti a nášho súladu s Univerzálnymi Zákonmi. Keď konáme v Pravde, nemusíme vymýšľať ľsti a kuť plány, ako byť úspešní. Konanie v Pravde je plné Sily, ktorú čerpáme z Vyššieho Sveta. Sme chránení a podporovaní Stvoriteľom, sme ním vedení a prijímame také myšlienky a nápady, ktoré nám pomáhajú vytvoriť to, čo je prospešné pre ľudí a prírodu okolo vás. Konanie v Pravde je Tvorenie.

Je aj iná energia – energia nepravdy a lži. Tá má deštruktívny charakter, jej pôsobenie je ničivé a chladné. Ľudia, ktorí ju používajú, konajú chladne a bez emócií. Na Zemi existuje celý systém, ktorý je založený na ľsti, podvodoch a klamstvách. Jeho úlohou je narúšať harmóniu a súlad, nedovoliť ľuďom žiť v láske a šťastí. Kto sa upíše tomuto systému, jeho život môže prekypovať materiálnym bohatstvom, no nikdy nie láskou a šťastím. Títo ľudia budujú iluzórny a lživý svet na úkor Prírody a kultúry spolužitia medzi ľuďmi a národmi. Rodiny a vzťahy týchto ľudí sú ochudobnené o skutočnú lásku a šťastie. Snažia sa nahradiť si to peniazmi, za ktoré si to všetko chcú kúpiť, no Láska a Šťastie sú z iného sveta.

Prejavy pravdy a lži možno vidieť aj v prírode. Životnú Pravdu predstavuje Príroda – zem, stromy, tráva, kvetiny, rastliny, slnko, čistá voda, pramene, čisté rieky a moria. Lož sa preukazuje ničením zeme, jej znečistením, znečisťovaním vody a vzduchu, vymieraním rastlinných a živočíšnych druhov. Vo svete lži sa aj ľudia menia na nemysliace bytosti, plniace iba príkazy tých, ktorých uznávajú ako autority. Bez premýšľania prijímajú riešenia, ktoré považujú za správne aj v prípade, že jasne vidieť ich deštruktívny charakter na spoločnosť, či prírodu.

Ľudia Pravdy sú tvorcovia. Majú kreatívne myslenie, láskavé srdce a ich konanie prináša šťastie. Snažia sa o čistotu spolunažívania, presadzujú kultúru spolužitia medzi rodinami, komunitami, vzájomne sa starajú o blahobyt všetkých a zachovanie princípov Života, harmónie medzi človekom a prírodou a zachovanie svojho Rodu. S láskou sa starajú o deti a starých ľudí, lebo chápu tok Času v ľudskom živote, s ktorým sa snažia byť v súlade.

Pravdovravní ľudia nesú v sebe energiu slobody, odvahy, konajú otvorene a bez strachu z nepochopenia. Iba energia Pravdy nasmeruje ľudí k láske a šťastnému životu. Hovoriť pravdu znamená zvyšovať svoju osobnú energiu a budovať pravdivý a harmonický svet v súlade s Univerzálnymi Zákonmi.Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.