SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

Nikto a nič nemôže s nami urobiť bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj dobrovoľne pod tlakom. Sami sa tak rozhodnete. Veľa ľudí to už zažilo, no aj tak nepochopili, čoho súčasťou sa stali… čo to vlastne znamená? U nás na Slovensku sa tomu hovorí: „Dobrovoľne nasilu.“ Prečo je teda dobrovoľný súhlas niekedy aj nasilu? Ako je to možné?

Toto je dôležitý bod, ktorému je dobre rozumieť. Ak máte v hlave Myšlienku (či sa jej držíte vedome, alebo nevedome), že s vami môže niekto niečo urobiť, znamená to, že na metafyzickej úrovni dávate k tomu Súhlas. VY. Vaše presvedčenie je váš súhlas. A je úplne jedno, akým spôsobom vás niekto presvedčil. Či vám povedal pravdu a vy s ňou súhlasíte, alebo to bola forma polopravdy a vy s touto formou súzniete, alebo to bolo vyložene klamstvo a vy ste naleteli. V každom prípade ste súhlasili. Na základe Zákona Slobodnej vôle ste dali SÚHLAS. Rozhodli ste sa tak.


(Za príkladom dnes nemusíme chodiť ďaleko. Stačí si spomenúť na nedávne covid-nariadenia, kde ste „museli“ nosiť rúška na prechádzke v parku, na čerstvom vzduchu, aby ste sa nenakazili chorobou. Čo je úplne absurdné. A vy sami si pripomeňte, koľko absurdných situácií ste zažili a s čím všetkým ste vtedy súhlasili. A možno za svoj súhlas nesiete aj následky… No boli aj takí ľudia, ktorí nesúhlasili a prežili to rovnako. A možno ešte lepšie… ale to nie je témou týchto riadkov.)


Zákon Slobodnej Vôle je základný zákon Sveta, v ktorom žijeme. On stanovuje všetky PRAVIDLÁ HRY a je to práve on – Zákon Slobodnej Vôle, kto je riešením a východiskom z akejkoľvek situácie. Porozumenie tohto Zákona často umožňuje riešiť väčšinu problémov.

Ide tu o to, že ak má niekto s vami nejaký zámer, potrebuje najskôr vytvoriť možnosť ten zámer vykonať. Tou možnosťou môže byť niečo, čo by ste zatiaľ na sebe v žiadnom prípade nedopustili, no súhlasíte, že v spoločnosti sa to môže diať. Možno niekde na druhej strane planéty. Potom si pripustíte, že sa to môže diať aj v Európe. Potom si pripustíte, že už to môže byť možné aj na Slovensku. A to už len krôčik k tomu, aby ste prijali možnosť, že sa to môže stať aj na vašej ulici, v blízkom susedstve a možno aj vám. SÚHLAS sa nevedome no slobodne dostal až do vášho života. A prečo?

Lebo žijete v tom vedomí,
že ak súhlasím s niečím,
čo sa deje na druhej strane planéty,
že to sa ma netýka.

Je úplne jedno, kde sa dnes na ľuďoch testuje nejaká forma nátlaku. Poznatky z tohto „testu“ si TEN, kto tu dnes vládne, alebo vládnuť chce, prenesie kde chce. Ak si dostatočne pripraví SÚHLASY ĽUDÍ žijúcich v tom regióne, o ktorý má záujem. Preto POZORNE POZORUJTE, ČO SA DEJE VONKU VO SVETE, ČO SA DEJE VO VAŠOM VNÚTORNOM SVETE A K ČOMU SMERUJETE.


Smerovanie by malo jednoznačne viesť k Harmónii, k Zdraviu a k Láske. To je Život v Mieri. Život v pokoji. A keď v Pokoji Tvoríte Harmóniu, výsledkom je zdravie ľudí aj spoločnosti. VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ…

Uvedomte si, že dopustenie možnosti, že na vás môže niekto vyvíjať nejaký druh násilia, sa rovná Súhlasu, že na vás niekto môže vyvíjať násilie. Tak funguje Zákon Slobodnej Vôle.
PODĽA VAŠEJ VIERY BUDE VÁM DANÉ.

Ak pripúšťate, že na vás môže niekto vyvíjať tlak,
niekto ten tlak na vás určite vyvinie.

A ak žijete v nejakej životnej situácii,
že je už nutné niečo zmeniť,
musíte niečo zmeniť.

Tak jednoduché to je.
Je to len o vašom Súhlase,
je to len o vašom Rozhodnutí.

A ešte jednu vec je potrebné pochopiť:
Každé
rozhodnutie každého jedinca
rozhoduje o zmenách v Celku = v Spoločnosti.


To znamená, že člen rodiny rozhoduje svojim súhlasom nie iba o sebe. Zasiahne to celú RODinu. A rodina je súčasť RODu, súčasť náRODa.


Paraziti vedia o tom, ako funguje Zákon Slobodnej Vôle. Vedia že ovplyvnením slabších, labilnejších jedincov vedia ovplyvniť dianie v spoločnosti. Vedia, že slabší a labilnejší jedinci sú náchylní prijať úplatky, prijať funkciu, prijať úlohu, súhlasiť s nezmyselnými podmienkami, či nariadeniami a nemyslieť pri tom na celok, do ktorého patria – na spoločnosť, na národ, či na svoju rodinu. Je to dlhá hra. Dlho sa tu hrá… no ak spoznáte jej pravidlá, ak pochopíte, čo spôsobuje VÁŠ SÚHLAS, môžete tú hru vyhrať. Najskôr na svojej osobnej úrovni, potom na úrovni svojej Rodiny, na Rodovej úrovni a aj Národnej úrovni, ak sa ľudia zjednotia. Presne podľa Zákona Slobodnej Vôle. Správnym použitím vášho Súhlasu.


Nie je potrebné báť sa hmotného sveta.
On nie je nebezpečný, opak je pravdou.
Nebezpečná je neznalosť jeho Zákonov.
Zákonov Sveta, v ktorom my Ľudia Žijeme.Žijeme Vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.