Treba poznať VÝZNAMY SLOV.

Všetky slová sú skratky. Tak je všetko nastavené.
Slovo je skratkou myšlienky. S

Napríklad slovo Ľudi (ľudia),
to je „ľjubov, dobro i istina” (láska, dobro a istina),

A slovo Ľjubov (láska),
to je Ľjudi Bogi Vedujut“ (ľudia bohmi vedení).
Bogov (bohov) znamená predkov. Tak kedysi nazývali ľudia svojich Predkov. Láska je Konanie ľudí vedenými bohmi, svojími Predkami.

Slovo Boh, ako vidíte, naši Predkovia používali v úplne inom zmysle. Preto sa dnes nazerá na Slovanov ako na pohanov, lebo na seba narážajú dve civilizačné presvedčenia. Z toho jedno je založené na pokrivení významu pôvodných slov. Aby sme to všetko hlbšie pochopili, potrebujeme prijať Znanie (poznanie) našich Predkov. Tých, ktorí tieto slová vymysleli a zaviedli do komunikácie. Nie predkov podľa Darwina. Tí, ktorí chápu, že my sme tvorením Najvyššieho, tí hľadajú spojenie s Najvyšším. Tí, ktorí veria, že pochádzame z opíc, čerpajú z iného zdroja. A to by si mal každý uvedomiť – ČOMU VERÍŠ, TO JE PRAMEŇ TVOJEJ MÚDROSTI.

Najvyšší, to je ROD.
Mužský a Ženský princíp v Harmónii.
Mužský a ženský začiatok, počiatok, vznik.
Slov s koreňom ROD máme v slovanskej reči veľmi veľa. VodoROD (vodík), kysloROD (kyslík), RODina, zRODenie, odRODa, náROD, pôROD, naRODeniny a pod.

Tam, kde je prítomný ROD, tam je prítomný mužský a ženský princíp v harmónii. Nebeský Začiatok ich tvorenia, ženský a mužský prvopočiatok  a ich tvorenie.

POZORUJTE SLOVÁ, staňte sa Pozorovateľmi slov, ich významov a ich pôsobenia. Pozorujte a porovnávajte ich významy vo viacerých rečiach a nárečiach. Sami vycítite, ktorý je ten pravý význam slova.

Tvorenie slov v minulosti nebolo náhodné. Tvorenie slov bola precízna skladba skratiek myšlienok. Aj písmená boli obrazom vypovedajúcim myšlienku. Dorozumievanie bolo v obrazoch.

Nato, aby Človek mohol tvoriť, je potrebné vyvolať v ňom obraz. Buď sám v sebe, alebo my v inom človeku. Ak chcem, aby mi človek pomohol v mojom tvorení, potrebujem v ňom vytvoriť môj obraz. Bez poznania obrazu Človek nie je schopný Tvoriť.

Človek sa má predovšetkým naučiť správne myslieť. A keď človek začína ponímať tieto poznatky, toto Poznanie (Znanie našich Predkov) na jednoduchých algorytmoch, tak on vlastne začína konštruktívne, správne myslieť. Myslieť prirodzene. Nie lživo.

Keď má lživé oporné body, tak sa všetko zrúti. Nič na takýchto základoch nevybuduje. Znalosti na lživých základoch neobstoja. Takýto človek sa dostane do hlúposti a ešte k tomu verí, že má pravdu. A potom sa s celou svojou konštrukciou lživých informácií zrúti. Psychicky, emočne a následne aj telesne. Všetko to spolu súvisí, všetko je v nás prepojené. Budovať a tvoriť treba na základe Poznania – Nebeského Poznania. Zlatý Rez je Nebeské Poznanie. Znanie našich Predkov.

Treba obrátiť pozornosť na oporné body vedomia. Na Pravdivé Znanie. Na vlastné Vedomie. Človek by mal pochopiť, že nemá len Vedomie. Má ešte podvedomie, nadvedomie, vyššie Vedomie a Uvedomenie (Osoznanie).
Písmeno „O“ – vyjadruje večnú, nekonečnú sféru. Slovo nekonečný (bezkonečnyj) znamená „bez koncov“. Kruh je tiež nekonečnosť. Je to jedna z jej častí, jeden z meridiánov sfér. Všetko je to sféra. A sféra je večná…
 
Večnosť… mnohí si nevedia Večnosť predstaviť, je pre nich ťažké si predstaviť večnosť. A ako si predstaviť dve večnosti? Alebo veľa večností? Alebo nekonečné množstvo večností? Ako to všetko teda je?

Sféra je vo sfére… tak ako sa to zobrazuje v kvete života…  treba si to naštudovať… v ňom sa rysujú všetky runy, všetky energie, všetky tvorenia. Preto je veľmi dôležité zamýšľať sa nad týmito momentami. Pre niekoho to môžu byť bájky. Hlavne pre tých, ktorých Vedomie sa nachádza v realite tohto elektornického parazitického programu, ktorý sa dnes snaží ovládnuť ľudskú spoločnosť. Sú dokonca schopní v ňom žiť. Vytvoriť si v ňom svoj život. Virtuálny život. Áno, aj to sa dá… ide však o to, aký zmysel má taký život… k čomu dovedie ľudskú dušu, ľudského Ducha.

Všetko treba robiť jednoducho. Od jednoduchých činností, až po špecializované a odborné činnosti. Všetko sa snažte robiť v jednoduchosti. Čo najľahšie, najjednoduhšie. Iba vtedy nájdete správny smer a správnu formu vašej činnosti. Iba tak nadobudnete normálny ľudský, bohmi – našimi prarodičmi daný pocit. Tento pocit je veľmi dôležitý a nikdy by ho nemal nikto stratiť, a to je Pocit Poznania. Ten vzniká z pocitu spokojnosti a šťastia z Tvorenia v ľahkosti. A kedy sa tvorí s ľahkosťou a jednoducho? Keď to Čovek robí s Láskou.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: