Globalisti a My – Človekovia

Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém nebol postavený hneď, stavali ho cestou pokusu a omylu. Zisťovali, ako efektívnejšie a kvalitnejšie urobiť z človeka idiota a riadiť ho. A napokon urobiť z takého človeka nevoľníka. Slovo otrok nie je vhodné, nemá spojitosť s nevôľou. Potrebovali vytvoriť takého nevoľníka, ktorý nechápe, že je nevoľník. A sám bojuje za to, aby bol nevoľník. To je najvyššia a zvrátená forma klamu. Taký klam, že ho neodhalíš, nevidíš. Čím je klam globálnejší, tým je ťažšie si ho uvedomiť a videť ho. Na tejto globálnej úrovni ide zber – žatva.

Preto keď chcete, aby ľudia dostali to, čo potrebujú, nemôžete im dávať “rybu” aby sa najedli. Musíte ich naučiť ryby chytať. Ľudí treba naučiť TVORIŤ, podporiť v nich tvorivú myseľ, tvorivého Ducha. Inak budú vedieť iba jedno – zabezpečovať si základné životné potreby. Ale to robia aj zvieratá…

Človek má inú, vyššiu úlohu tu na Zemi. Aby ju dosiahol, musí myslieť, vymýšľať, vylepšovať, tvoriť v prospech celého spoločenstva, pozdvihnúť svoje Vedomie, lebo tým pomáha všetkým. Všetkým ľuďom. Keď človek pozdvihne svoje Vedomie, môže dôjsť k úplne inému výsledku. Vidí svoje nové možnosti v hlave, ako záblesky Svetla, ktoré potrebuje vidieť. Cíti a vie, že sa už nepotrebuje hádať a bojovať. Vidí veci pod iným uhlom, vidí správne. A pride ďalší vhľad a ďalší uhol pohľadu – tretí. A potom uvidí tú istú situáciu pod štvrtým uhlom, pod piatym, a tak ďalej.

Nech ťa Boh dovedie k tomuto všerozmernému videniu, videniu všetkých týchto procesov. Potom budeš mať hocijaký systém ako na dlani a budeš vedieť, čo s ním máš robiť. Ako ho otvoriť, prerobiť, uzavrieť, otočiť, transformovať, vypnúť. Vytvoriť nový. Správny.

Toto všetko sa nenachádza v nijakých učebniciach, v knižkách, ani mnísi a farizeji toto nemajú. Toto všetko sa nachádza v nebeskej kancelárii. Tam to je všetko, táto skúsenosť, istinná, ozajstná, akceptovaná Najvyšším.

A teraz sme prišli do tohoto sveta MY a povedali sme, že zabudnite na slovo civilizácia. Nahradíme ho iným slovom. Existuje slovo KULTÚRA, ktoré je Večné. Nedá sa vypnúť.

Ale oni sú bioroboti, majú dogmu. Dogma je program, ktorý im prikazuje ničiť ľudstvo. Všetko vynulovať, pokračovať v degradácii ľudstva. Sú tak nastavení, aj keď im Vyššie Sily hovoria, že sa to nesmie. Hovoria im: my vás vypneme, zotrieme, dematerializujeme, nijaká nesmrteľnosť nebude.

Oni chápu, že sa to stane ale aj tak idú ďalej. Nemôžu sa zastaviť. Vykonané rituály globalistov ich držia v procese. Až do ich úplného konca!


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: