Aký je život krehký…

Je zaujímavé pozorovať, koľko hutnosti a hrubosti sme my ľudia schopní vložiť do Času, ktorý máme vymedzený na život na Zemi. Pritom život Človeka je tak krehký… nikdy nikto z nás nevie, kedy sa môže vlákno Živy pretrhnúť a ľudské telo zostane ležať pod vplyvom zemskej príťažlivosti a nič iné už po Duši, ktoré z tela robí Človeka, neostane. Iba spomienky v Mysliach blízkych… Spomienky v Mysliach tých, ktorých sa náš Život nejakým spôsobom dotkol.

Žime tak, aby tie spomienky a myšlienky v Mysliach iných ľudí boli krásne. Aj počas nášho Života, aj po ňom, keď už tie Sily, ktoré z ľudského tela robia Človeka – odídu. Nenávratne.

Žime tak, aby sme nikomu nebránili zachytiť krásu Života. Dovoľme si navzájom naplniť sa krásou, aby sme mohli harmonicky spolunažívať. A nedovoľme nikomu, aby nám v tom bránil.

Nikto nikdy nevie, kedy sa vlákno Živy pretrhne a vrátime sa Domov. Zanecháme tu len ľudské telo a spomienky v Mysliach tých, ktorých sme ovplyvnili…

Ako… to sa dozvieš Doma.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.