Nútia nás uveriť…

Views: 3

 • Sme nútení veriť, že po smrti existuje posledný súd, ktorý vedie k večnej odmene alebo večnému trestu… nebo alebo peklo.
 • Sme prinútení veriť, že choroby sú dedičné, genetické alebo nákazlivé a že len medicína ich dokáže vyliečiť…
 • Boli sme prinútení uveriť, že opakom lásky je nenávisť…
 • Prinútili nás uveriť, že samota existuje…
 • Naučili nás veriť, že keď milujeme, trpíme a že láska je poslušnosť a služba…
 • Boli sme prinútení veriť, že prosperita nie je pre každého…
 • Boli sme prinútení veriť, že sme nedokonalé bytosti a preto žijeme vo vine, nedostatku a strachu…
 • Učia nás uveriť, že rodina nie je mama otec a deti…
 • Sme vedení k presvedčeniu, že náboženskí vodcovia a politici sú potrební a musia sa zachovať…
 • Donútili nás uveriť, že škola pripravuje naše deti na život v spoločnosti…
 • Nútia nás veriť tomu, že kto rozmýšľa a dostane sa preto mimo štruktúru systému, mimo jeho normu – je rebel a zaslúži si trest, pretože tým ohrozuje ostatných.
 • Boli sme vedení k viere, že Vedomie je nezmysel a ak nie, tak je to náš anjel strážny…
 • Prinútili nás veriť, že mágia existuje len v rozprávkach…
 • Naučili nás veriť, že vnútorná Sila človeka je len fantázia…
 • Boli sme prinútení uveriť, že sme jediní vo vesmíre..


Samé klamstvá a manipulácie…

Je potrebné zlomiť viery, ktoré nás obmedzujú! Je potrebné transformovať svoju realitu, vrátiť sa k tomu, kým naozaj sme, k tomu, čo je v nás Božské. Uvedomiť si to a Tvoriť to, po čom túžim. Uvedomiť si to a byť zodpovedný za to, ako tvorím svoj vlastný život a svet, v ktorom žijem.

Nie každý je toho schopný, no ak to dovolíme aspoň tým, ktorí toho schopní sú, Svet nás všetkých sa zmení k lepšiemu.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.