Genialita Tvorenia.

Dostali sme obrovskú Silu, no nevieme ju používať. Problém je v tom, že nerozumieme svojmu telu, ako pozemskému nástroju duchovnej Sily v nás. Nerozumieme svojej Mysli, nerozumieme, akú má úlohu, ani aký účel tu má naplniť. Mnohí ľudia sa stali nepoužiteľným nástrojom, ktorý využíva niekto iný. Niekto, kto rozumie, ako tú Silu v ňom – využiť vo svoj prospech.

Stačí len ľudí udržať pri živote. Je úplne jedno, či sú zdraví, chorí, narušení alkoholom, drogami, alebo otrávení pomalými dávkami jedu v jedle. Stačí len udržať ľudí pri živote a nedovoliť im, aby ich Pozornosť bola upútaná na túto Silu. Preto sa vytvára množstvo prízemných tém, ktorými upútajú ľudskú Pozornosť a Myseľ, aby šetrili kapacitu energie Geniality Tvorenia masy a túto energiu vyťažili vo svoj vlastný prospech.

Človek je vysoko inteligentná bytosť s vysoko vyvinutou Genialitou Tvorenia. Komu je umožnené s ňou pracovať, tvorí obrovské veci pre spoločnosť. No je tu mašinéria parazitov, ktorá týchto jedincov blokuje. Aby to iní ľudia nevideli. Nevedeli. Lebo ak by vedeli, akú majú Silu, použili by ju. A to parazit nechce.

Parazit potrebuje nízku úroveň populácie, potrebuje narušenú generáciu, potrebuje nízke pudy v spoločnosti, potrebuje kriminalitu, potrebuje nepokoje a chaos, aby ľudia žili v strachu. Vtedy si parazit dokáže vytvoriť pomocou Sily ľudských bytostí vytvoriť systém, kde využije ich naivitu, aby mu odovzdali súHlas na rozhodovanie o tom, ako bude táto spoločnosť ďalej žiť.

Je Čas prebudiť v sebe Silu – Genialitu Tvorenia, ktorou si ľudia sami dokážu zmeniť svoj spoločný spoločenský život k lepšiemu.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: