Začína to Mysľou

Vlastná myseľ je veľmi dôležitá. Ak nemôžete, alebo sa neučíte ovládať vlastnú Myseľ, budete hrať veľkú úlohu vo vašom živote nezvládnuteľnej Mysle. Svet sa mení a všetko sa mení s ním. Aj náš prístup k sebe samému a k okolitému svetu. Svet vstupuje do novej éry, kde už budeme všetci zodpovední za všetko, čo sa nám deje. Hľadanie vinníkov už nebude mať zmysel. Stane sa to prejavom slabosti a nezrelosti.

Ak ste typ človeka, ktorý lipne na starom svete, na starých spôsoboch a metódach, na všetkom čo produkuje nešťastie vo svete, ak nie ste pripravení vzdať sa toho lipnutia, tak jednoducho nebudete môcť vstúpiť do nového sveta v novej ére. Ale ak milujete, ak ste šťastní, ak ste si istí sami sebou, prevezmete kontrolu a zodpovednosť za svoj vlastný život v duchovnom, mentálnom a fyzickom zmysle. A takto sa zmenia hodnoty života a spolunažívanie medzi ľuďmi. A s nimi všetko, čo so životom a spolunažívaním súvisí.

Všetko sa mení. Menia sa ľudia, mení sa vzdelanie, mení sa náboženstvo, náš pohľad na Vesmír sa mení, náš spôsob myslenia sa mení… až bude nakoniec svet ovládnutý Dobrom, Láskou a zjednotením. Všetko staré a nepotrebné zanikne. A tak je to správne. Zlo nesmie vládnuť Človeku. Láska a Dobro patria k Človeku.

Ak ste schopní prispôsobiť sa novým podmienkam, ak nelipnete na svojom náboženstve, ak nelipnete na svojich návykoch, ak ste schopní posunúť sa vpred a prispôsobiť sa, stanete sa súčasťou novej éry a súčasťou novej budúcnosti Nového Sveta.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.