Otázky

Views: 160

Každý je do istej miery labilný a musí sa naučiť udržiavať v sebe Harmóniu. Niekomu to ide lepšie, inému menej. Keď sa Harmónia vytratí, zvyčajne sa jej miesta hneď ujme nepokoj, hnev, nenávisť, závisť, alebo iná nízka emócia. O trón Harmónie má záujem každý… keď sa to stane a my chceme, aby sa nepokoj, hnev, či závisť, alebo iná nízka emócia z nášho vnútra vytratila a uvoľnila miesto Harmónii, je dobré pochopiť, prečo sa to všetko stalo. Čo vlastne spôsobilo, že sme boli ochotní vymeniť Harmóniu za… nízku emóciu ?

Keď sa to stane, položte si zopár otázok a na každú si v duchu úprimne odpovedzte:
 – Čo som urobil?
 – Prečo som takto jednal?
 – Čo som si myslel?
 – Prečo som takto premýšľal?
 – Čo si myslím teraz?
 – Prečo si to myslím… čo sa zmenilo?
 – Ako som mal konať?

Keď už chápete, že ste mohli vec riešiť inak, položte si tieto otázky:
 – Ako dôležité to bolo?
 – Prečo to bolo tak dôležité?
 – Bolo to vôbec dôležité?
 – Čo som tým stratil?
 – Stratil som vôbec niečo?
 – Som schopný vzdať sa nízkej emócie a znova v sebe cítiť Pokoj a Harmóniu?
 – Cítim Lásku?


Ak ste schopní precítiť Lásku k Prírode, k Svetu, k blízkym ľuďom, zvieratám, k sebe… určite ste si všimli, že trón Harmónie je už uvoľnený. Pozvite Harmóniu, nech zasadne na svoj trón vo vašom vnútri. S Harmóniou zavládne vo vašom vnútri aj Pokoj, Dobro a Láska.

Položte otázku:
 – Harmónia, Pokoj, Dobro a Láska, ste už tu?

Odpoveď príde…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.