Existuje karma ?

Views: 198


Človek je zodpovedný za činy, ktoré vykonal. To určite je. Otázkou je, či za svoje zlé skutky aj pyká. Mnohí majú pocit, že nie. Poďme si to teda vysvetliť, zájdime trošičku hlbšie do Podstaty.

Každý skutok, ktorý človek vykoná, má buď konštruktívnu, alebo deštruktívnu energiu. Ak je skutok dobrý, znamená to, že tvorí konštrukciu života, je tvorivý – je v súlade s Tvorcom. Ak je skutok deštruktívny, pôsobí na konštrukciu tvorenia deštruktívne – ide proti Tvorcovi.

Tvoje telo je dielom Tvorca, je konštrukciou života. Ty ho používaš, aby si tu na Zemi mohol existovať. Ak však konáš deštruktívne, ak konáš niečo, čo je proti konaniu Tvorcu, zasahuješ do konštrukcie života deštruktívne. To znamená, že aj do svojej konštrukcie, do svojho tela si zasadil deštrukciu. Je úplne jedno, či si to uvedomuješ, alebo nie. Konáš proti Konu Tvorca, konáš proti Tvorcovi. Ničíš konštrukciu života.

Našou úlohou je byť v súlade, byť konštrukciou života, nie jeho deštrukciou. Aby to človek mohol zvládnuť, musí sa naučiť vedomému konaniu. Musí si uvedomovať, čo jeho rozhodnutie spôsobí, čo sa stane, keď vykoná to, čo vykonať chce. Musí si uvedomovať aj to, že deštruktívne môžu pôsobiť aj jeho slová. Aj za ne má zodpovednosť. A musí sa naučiť aj to, že prijatím deštruktívnej myšlienky do svojho myšlienkového priestoru – do svojej Mysle, urobil prvý krok k tomu, aby konal deštruktívne. Preto ideálne je mať pod svojou kontrolou už svoju Myseľ, aby do nej neprenikli deštruktívne vplyvy.

Ak sa stane, že sme podľahli deštrukcii, máme stále možnosť všetko zachrániť. Uvedomením si, oľutovaním a požiadaním o odpustenie sa všetko vynuluje. Samozrejme v tom musí byť emócia Srdca, úprimnosť a Svedomie. Vypočítavosť sama o sebe je deštrukcia. Tu sa nedá klamať. Aj klamstvo je deštrukcia.

Ideálne je konať Dobro v Radosti a v Láske.
Vtedy je všetko v súlade s Tvorcom.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.