Sociálne istoty pre každého

Views: 515

Celá spoločnosť sa dostala do stavu, ktorý nikoho neteší. Máme veľa chorých ľudí, veľa bezdomovcov, veľa detí v detských domovoch, veľa starých opustených ľudí, veľa rozvedených rodín, veľa detí, ktorým chýbala pozornosť… všetko potrebujeme postaviť z hlavy na nohy, dodať spoločnosti energiu Tvorenia, a radosti zo života. Dopriať ľuďom pocit a presvedčenie, že si môžu na Slovensku splniť svoje sny a túžby.

My Slováci a Slovania sme vo svojej podstate skromný Národ. Túžime po domove, rodine, práci a možnostiach aktívneho oddychu. Želáme si, zdravie, šťastie a lásku. Sme hrdý Národ. Náš Národ ide po Podstate života – domov, rodina, práca, zdravie, šťastie, láska. Už len hojnosť chýba v týchto vyslovených a prejavených prianiach. Tak si ju doprajme Slováci, prišiel náš čas.

SPDR vypracovalo Systém podpory pre všetkých. Aj pre tých najzraniteľnejších človekov, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej životnej situácii. Pre chorých, opustených, pre ľudí v sociálnej núdzi, pre rodiny, ktoré zostali v beznádejnej situácii, pre deti v detských domovoch, pre starých ľudí v domovoch dôchodcov, aj pre tých, čo zostali doma a už nevládzu…

Rozhodli sme sa financovať spomínané vrstvy spoločnosti ešte predtým, než začneme financovať podnikateľské projekty. Chceme dopriať starým ľuďom, aby si užili po ťažkom živote pocit hojnosti. Chceme dopriať opusteným, aby zažili, že nie sú na všetko sami. Doprajme ľuďom ktorí to potrebujú, liečbu a starostlivosť, doprajme opusteným deťom pozornosť, vzdelanie a možnosti sa zaradiť do tvorivej živej spoločnosti. Pomôžme rodinám na hranici biedy, aby mohli zažiť to, čo im súčasná spoločnosť nedopriala. Pozdvihnime slabých a chorých na ľudskú úroveň.

Sociálna sféra SPDR je pripravená riešiť a vyriešiť krízovú situáciu našej spoločnosti. Sme pripravení vytvárať podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život. Našim zámerom je šťastný Človek a jeho RODina so zabezpečenými sociálnymi istotami. Našim cieľom sú zabezpečené služby a prostriedky pre osobnostný, duchovný a materiálny rozvoj každého človeka, ktorý sa stane podielnikom SPDR a poskytnutie pomoci a poradenstva tým, ktorý to potrebujú. Sociálna sféra SPDR je pripravená pristupovať ku každému človeku individuálne, aby sme mu pomohli dostať sa na ľudskú úroveň.

Všetko je na nás Slováci. Nikto nám nikdy nepomohol, aj keď sa tak mnohí tvárili. Teraz máme všetko vo svojich rukách. Môžeme pomôcť sebe, svojim rodinám, svojmu Národu a aj iným ľuďom a Národom.

Slováci sú múdry a pracovitý Národ, preto veríme, že spoločne – zjednotení, dokážeme vytvoriť takú krásnu budúcnosť, akú krásnu ju dokážeme vidieť vo svojich predstavách.

Všetko je možné, verme si.
Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na
Telegram:
https://t.me/usvitra
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.