Aby sme pomohli…

Views: 112

Aby sme pomohli psom, nemusíme žiť psí život, ani sa nemusíme nimi stať. Nepotrebujeme sa cítiť ako psy. Práve naopak. Aby sme pomohli psom, musíme byť ľuďmi. Iba z pozície človeka vieme pomáhať zvieratám. Pomáhať psom, mačkám, koňom… mať zo seba vzájomnú radosť, vedieť si vzájomne pomôcť, to je vzťah človek – zviera.

Rovnako vieme pomáhať zvieratám v prírode. Nemusíme žiť v lese na to, aby sme pomohli lesu, stromom, vegetácii, zvieratám. Aby sme pomohli zvieratám v prírode, potrebujeme byť Človek. Iba z pozície človeka vieme pomôcť prírode, vieme zastaviť procesy, ktoré prírodu ohrozujú. Vieme zmeniť procesy v prospech vegetácie a zvierať voľne žijúcich v prírode, aby sme všetci žili v symbióze.  Človek vie veľa vecí zmeniť k dobrému. Veľa procesov vie nastaviť práve človek. Bez ohľadu na to, či žije v lese, na vidieku, alebo v meste. Všetci aj tak žijeme v Prírode, ktorou je naša Zem.

Boh nám dal Múdrosť. Boh dal ľudskému Rodu kompetenciu postarať sa o toto priestranstvo, ktoré dnes nazývame Zem. Dal nám kompetencie postarať sa o Zem. Nie ju vyťažiť. To je veľký rozdiel. Mali by sme zabrániť zlodejom kradnúť čo je spoločné, čo patrí všetkým. Mali by sme zabrániť tomu nezrozumiteľnému privlastňovaniu si zeme, vody, vzduchu jednotlivcami, ktorí sa následne obohacujú na úkor zvyšku sveta.

Všetko sa vracia do pôvodného prirodzeného stavu. Ľudský Rod musí napraviť svoje nerozumné rozhodnutia a oživiť Zem. Vrátiť Zemi harmonické cykly, ktoré sú zárukou pokojného života v jej Priestranstve. Ľudský Rod má právo spravovať Zem, no rovnako má povinnosť dodržiavať pravidlá. Jedno z nich je dodržiavať Prírodné a Vesmírne Zákony, aby sa nenarušili prirodzené prírodné cykly na Zemi. Je to jedna z dôležitých úloh, ktoré má Človek a Príroda pred sebou.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.