Včely a muchy

Ľudia sa delia na dve kategórie.:“na muchy a na včely“.
Mucha môže lietať nad širokou lúkou plnou kvetov , pritom vždy objaví hnoj. A včela opačne. Tá môže lietať aj nad poľom plným hnoja a nájde kvietinku.

(sv.Pajsij Svätohorský)

Tento citát ma motivoval k zamysleniu sa nad situáciou, ktorá tu aktuálne je. Ocitli sme sa všetci v jednom obrovskom manipulatívnom procese. Všetci žijeme v tom istom svete a pritom každý vidí tento svet inak. Jeden vidí svet ako nebezpečné miesto pre život a druhý sa v tom istom svete cíti úplne bezpečne. Niekto sa dobre cíti v nebezpečí vojny nablízku bez toho, aby si uvedomoval jej dôsledky a ďalší by tú istú situáciu riešil mierom. Jeden vidí v politike samých zlodejov a druhý k nim vzhliada ako k spasiteľom národa. Pritom najdôležitejšie na tomto svete je udržať všetko v harmónii, aby sa nenarušili prírodné a spoločenské procesy. Aby vzťahy boli harmonické. Vzťahy ľudí, vzťahy rodín, vzťahy národov… vzťahy ľudí s prírodou…

Prajem si, aby sme sa zameriavali na kvety, nech sa z nás stane jeden nádherný úľ, z ktorého vylietavajú včely iba preto, aby našli kvety a obohatili tak celé spoločenstvo včiel. Verte mi, kvetov tu je
dosť. Ešte stále kvitnú, ešte stále ich máme.

To len muchy vytvárajú dojem, že žijeme obklopení hnojom.

 

Ľudia sa delia na dve kategórie:
„na muchy a na včely“.
Mucha môže lietať nad širokou lúkou plnou kvetov , pritom vždy objaví hnoj. A včela opačne. Tá môže lietať aj nad poľom plným hnoja a nájde kvetinku.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.