Kategória: Zbierka múdrosti Predkov

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
6 úrovní myslenia

30. januára 2024

Naše myšlienky nám umožňujú určitý spôsob zažívania jemnohmotných vibrácií Sveta. No náš vnútorný kľud by nemal byť závislý od vonkajších okolností. Spoliehanie sa…

Je to prirodzený proces ?

31. júla 2023

Pred tisíckami rokov mali naši predkovia veľké Poznanie o štruktúre Vesmíru – makrokozmos a o štruktúre Človeka – mikrokozmos. Poznali a rozumeli ich…

O úcte k rodičom

21. júla 2023

Základ Múdrosti našich Predkov je v odkaze úcty k svojim rodičom a prarodičom a v záujme o ich život a životný odkaz, ktorý tu po sebe zanechali. Ani jeden…

O slasti a strasti.

12. júla 2023

Kto sa dopúšťa krivdy, hreší – lebo rozumné bytosti boli Vesmírnou Prírodou stvorené kvôli sebe navzájom, aby si navzájom náležite prospievali, a nie…

Svetonázor SLOVANských Volchvov

30. marca 2022

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou. Táto tradícia má viac ako 7000…

Pamätajme si:

12. marca 2022

Pamätajme si, žime v súlade s Prírodou,v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.Vždy konajme v súlade s Vedomím a Svedomím. Nechajme ľudí…

О SILE RODu

25. januára 2022

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie.…

Životné múdrosti.

2. januára 2022

Pite tam, kde pije kôň. Kôň nikdy nepije zlú vodu. Postavte posteľ tam, kde spí mačka. Jedzte ovocie, ktoré nakúsol červík. Kľudne trhajte…

STARŠIE ČLÁNKYNOVŠIE ČLÁNKY

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.