Kategória: Z mojich veršov

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
ⰔⰑⰏ

24. októbra 2023

ⰍⰅⰄⰠ ⰔⰀ ⰑⰁⰡⰂⰉⰞⰡ ⰔⰑⰏ ⰖⰆ ⰕⰖ .ⰂⰅⰏ ⰆⰅ ⰀⰊ ⰕⰟⰊⰐⰑ ⰐⰅⰂⰅⰏ ⰕⰑ ⰒⰑⰒⰉⰔⰀⰕⰠⰀⰍⰑ ⰔⰀ ⰏⰖⰑⰆⰅ ⰔⰕⰀⰕⰠⰆⰅ Ⱑ Ⰰ ⰕⰟⰊⰂ ⰔⰒⰑⰅⰐⰉⰔⰀ ⰐⰀⰊⰄⰅⰐⰉⰑⰁⰡⰂⰉⰏⰅ ⰂⰞⰀⰄⰅ .…

Pozorujem

30. júla 2023

Pozorujem a obdivujems akou ľahkosťou sa mení Svet.Čo bolo – nieta nové sa chystá.Nikdy tá istádoba nepríde.Keď niečo odídeprichádza nové.A aké ZdrojeČlovek použiltaký má…

Začiatky

19. apríla 2023

Začiatky… zvečneli. Ľudia sú nesmelí. Akoby nesmeli začínať. A pritom musia stále to skúsia. Začiatky z koncov rastú raz tu a raz tu. Tvoriteľ…

Svetlo spojenia

27. marca 2023

Nie preto sme tu aby sme len ticho spali. Nie preto sme tu aby sme len ich hru hrali. Nie preto sme tu…

Túži rásť

14. marca 2023

Túži rásť ako dieťa keď sa narodí… túžim nájsť kódy každej náhody čo nám Otec nahodí ako svojim deťom ktoré vedie Svetom aby…

Spomienky

18. februára 2023

Záblesky z iných svetov spomienky zo Životov čo v našom bytí zostali kým sme sa ľuďmi nestali sa vynárajú zvnútra po špirále sa krútia až…

Emocionalita.

10. decembra 2022

Stratiť sa cestou k Cieľu nie je také ťažké. Hľadajúc v bytí Vieru veria každej skratke vymoženosti. A tváriac sa že sú to cnosti mnohí…

Myšlienky osudom

26. novembra 2022

Dávaj si pozor na myšlienkystávajú sa z nich slová.Slová čo vytvoria domnienkyje ťažké do úst schovať. Dávaj si pozor aj na slová,tie podnecujú…

Ráno

2. apríla 2022

Spev vtáčíti stačí… je ránodeň začínaa ty v ňomsa prelínaš zasev tej kráseplynúcej v Čase. Tento text podlieha autorským právam.Milan Kern ©

Procesy Poznania

19. decembra 2021

Procesy boli a budúje to súčasť osudu.Nechaj ich nech sa ukážeaké silné sú ich pažea aké kladú podmienky…Tam vytriedia sa domnienky.Tie vždy stoja v…

STARŠIE ČLÁNKYNOVŠIE ČLÁNKY

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.