Emocionalita.

Stratiť sa cestou k Cieľu
nie je také ťažké.
Hľadajúc v bytí Vieru
veria každej skratke
vymoženosti.
A tváriac sa že sú to cnosti
mnohí končia ako kosti
v zemi.
Bez uvedomení

kto sú a čo žili.
Len napĺňali žily
vlastnou krvou
a nepohli ani brvou
keď páchalo sa bezprávie
keď ovládlo ich bezvládie
keď žil sa Život bez Lásky.
A zrazu prišli otázky…

Prebudilo sa Svedomie…
Začína pracovať Vedomie.
Láska a dobré Cnosti
sa vinú k Spravodlivosti
aby sa žiteľ Človekom stal
aby na Zemi nik nežil sám
v pocite menejcennosti.

Vychádzaš z vlastnej slabosti
obliekaš sa do chrabrosti
štítom sa stáva Tvoja česť
Pravda je v Tvojej ruke meč.

Vedomie svieti do sveta
nech iní vstúpia do Svetla
ktoré je plné Nádeje.
To Svetlo všetkých zaleje.

Nech žitie žije
a bytie bije
v hrudi.
Tam prúdi…

a v prúde Ducha skrytá
Emocionalita.Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.