Kategória: Z mojich zápiskov

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Nezraniteľnosť

21. apríla 2024

Každý z nás je v istom zmysle nejakým spôsobom zraniteľný. Či už telesne, alebo emočne. Do akej miery zraniteľní sme, o tom už rozhodujeme my sami.…

Pozornosť je brána do vašej Mysle

21. apríla 2024

Práca s Pozornosťou si nevyžaduje nič navyše. Ani peniaze, ani čas, ani špeciálny priestor. Kedykoľvek môžete začať. Kedykoľvek môžete skončiť. Všetko máte len vo…

Vnútorný Svet Človeka

8. apríla 2024

Myseľ je priestranstvo myšlienok, prianí, citov a spracovávaných informácií. Tu spracované informácie sa ukladajú do podvedomia a vedomia, kde má Myseľ prístup. V prípade potreby si…

POZOROVATEĽ nereaguje

26. marca 2024

Ak chcete mať vo svojom živote kľud a o svojom živote prehľad, pozícia Pozorovateľ je tou najvhodnejšou pozíciou, akú môžete dosiahnuť. Táto pozícia vás dovedie…

Vyžarovanie ovplyvňuje

21. marca 2024

Každý človek má svoje vyžarovanie, svoju vibráciu. To je naša jemnohmotná charakteristika, ktorá tvorí základ udalostí, ktorými vo svojom živote prechádzame. Na naše…

Osvietená Myseľ

10. marca 2024

Aká je, alebo čo je Osvietená Myseľ? Je to niečo nedotknuté, božské – žiadna nenávisť, žiadny strach, žiadny hnev, hádky, závisť, žiarlivosť, žiadny…

Čo si o sebe myslíme ?

24. februára 2024

Myslíme si o sebe množstvo nepravdivých vecí. Myslíme si, že sme vzdelaní. Myslíme si o sebe, že sme lepší, ako niekto iný. Myslíme si, že…

STARŠIE ČLÁNKYNOVŠIE ČLÁNKY

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.