5 Tibeťanov – omladzujúce cvičenie

Views: 18Cvičenie Päť Tibeťanov je notoricky známe a mnohí mu prepadli natoľko, že už si deň bez neho ani nevedia predstaviť. Nečudo, ide o jedinečný koncept, ktorý nielenže posilní a natiahne svalstvo, ale zároveň aj naštartuje psychiku.


5 Tibeťanov obnovuje rovnováhu

5 Tibeťanov by sme mohli predstaviť ako vcelku jednoduché a logické cvičenie, ktorého filozofiou je obnoviť rovnováhu a energie ľudského tela. Vychádza z predpokladu, že ak jednotlivé centrá energie v tele, a teda čakry nespolupracujú tak, ako by mali, dochádza k rôznym blokom, nevyváženosti a zdravotným i psychickým problémom.

Čakry hrajú pri Piatich Tibeťanoch dôležitú úlohu. Sú to spojenia medzi fyzickým telom a astrálnym telom, podľa starých tibetských textov ich máme až 72-tisíc, ale hlavný systém definuje sedem čakier, ktoré ovplyvňujú mentálny aj fyzický stav človeka.

Cvičenie Päť Tibeťanov pochádza, ako inak, z Tibetu, kde existuje silná tradícia v prepojení fyzického a astrálneho a kde sú ľudia presvedčení, že väčšinu zdravotných ťažkostí má za následok blokovaný tok energie v spomínaných čakrách.

Občas tento typ cvičenia nájdete aj pod menej známym menom Päť rítov omladzovania. V skutočnosti ide o jogový systém veľmi jednoduchých a efektívnych pohybov, ktoré, ak by sme aj vynechali ich filozofický a duchovný význam, prospejú celkovej vitalite a funkčnosti tela a pohybovému aparátu.

Dokázané sú prípady, keď sa ľudia po pravidelnom niekoľkoročnom cvičení zbavili slabozrakosti, ekzémov, tráviacich problémov, celkovej únavy a mnohých iných závažných i menej závažných ochorení. 5 Tibeťanov harmonizuje fungovanie čakier, ktoré riadia činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním a tým ovplyvňujú všetky dôležité procesy v tele.


5 Tibeťanov v Európe

Do Európy systém v minulom storočí priniesol istý britský dôstojník, ktorý slúžil v Indii a tam sa dopočul o kláštore, kde mnísi poznajú tajomstvo mladosti. Cvičia vraj systém prebratý z tantrickej náuky, ktorý modifikovali tak, aby zharmonizoval a omladil.

Dôstojník odišiel do Tibetu už v pokročilom veku a tajomný kláštor našiel. Legenda ďalej vraví, že po dvoch desaťročiach sa vrátil späť do Anglicka ako iný človek. Vyzeral vraj mladšie ako pred odchodom a jeho celkový zdravotný a psychický stav bol porovnateľný s profilom mladého tridsiatnika.

Jeho priateľ Kelder neskôr napísal o tomto pobyte v Tibete knihu, v ktorej popísal zázračný systém cvičenia. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a Päť Tibeťanov začali vzápätí cvičiť tisíce ľudí.

Napriek tomu, že koncept je starý a overený časom, vynikajúco sa hodí do dnešnej rýchlej a pretechnizovanej doby. Stačí vám vyhradiť si naň 10 minút denne a následne si už len vybrať, či budete sériu ďalej opakovať.


Ako cvičiť 5 Tibeťanov

Inštruktori odporúčajú venovať sa Piatim Tibeťanov ráno i večer približne 10 – 20 minút, a to bez ohľadu na vek, fyzickú, či psychickú kondíciu. Základom je päť cvikov, ktoré sa opakujú, pričom konečný počet opakovaní cvikov je 21.

Dobrou správou je, že k danému počtu sa môžete dopracovať postupne za niekoľko týždňov. Jednoznačné pravidlo na zdokonaľovanie neexistuje, vo všeobecnosti sa však odporúča začínať prvý týždeň s troma opakovaniami, ďalší týždeň robiť 5 opakovaní a tretí týždeň 7 opakovaní, štvrtý 9 opakovaní atď. Ak patríte medzi tých, ktorí si radi od niečoho pravidelného oddýchnu, tak jeden deň v týždni môžete cvičenie vynechať. Odporúča sa však 5 Tibeťanov cvičiť dlhodobo.

Zásadné je správne dýchať. S nádychom zvierať hrádzu (spodné otvory a priestor medzi nimi) a s postupným výdychom telo uvoľňovať. Nikdy sa neznásilňujte k vyšším výkonom, než aké sú pre vaše telo prirodzené – 5 Tibeťanov nie je olympijský šport. Snažte sa sústrediť sa na vlastné telo a precítiť dýchanie a jeho prácu.

Ide o jednoduchý, ale precízne prepracovaný súbor cvikov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Mali by na seba nadväzovať. Niektoré pozície zvládnete hneď, do iných sa postupom času dostanete. Je to normálne. Keď niektorú pozíciu nezvládnete dokonale, nevadí. Nie je to potrebné. Telo si po niekoľkých týždňoch cvičenia zvykne na nové pozície a nakoniec budete všetky cviky cvičiť správne.

Dýchajte plynule, pomaly a hlboko. Dýchanie je pri cvičení veľmi dôležité. Pri 5 Tibeťanoch to platí tiež.


5 Tibeťanov a ich účinky

Tieto cviky ovplyvňujú smer rotácie čakier a pomôžu ti dostať sa do psychickej pohody. Každé cvičenie pôsobí pozitívne na telo aj dušu. 5 Tibeťanov tento účinok znásobuje. Prečo by si mal zaradiť tieto cviky do svojho denného programu?

 • prospievajú telu i duši
 • zlepšujú celkovú pohyblivosť tela
 • aktivujú krvný obeh
 • pomáhajú lepšie zvládať stres a depresiu
 • posilňujú vnútornú energiu a zlepšujú prístup k životu
 • bojujú s únavou a podporujú výkonnosť
 • regenerujú organizmus
 • spomaľujú starnutie
 • prinášajú úľavu od bolesti chrbta 


1. Tibeťan

Stojte vzpriamene a upažte. Prsty rúk sú spolu, otvorené dlane smerujú nadol. S upaženými rukami sa otáčajte okolo vlastnej osi v smere hodinových ručičiek. (Keď obrátite hlavu doprava, budete sa otáčať správnym smerom.) Otáčanie opakujte bez prerušenia toľkokrát, koľko práve cvičíte (5x, 9x, 15x…).

Keď skončíte otáčanie, zaujmite postoj s chodidlami rovnobežne pri sebe a s rukami vbok. Nadýchnite sa zhlboka nosom a vydýchnite cez ústa, s perami zošpúlenými do tvaru „O“. Zopakujte nádych a výdych ešte raz, potom prikročte k Tibeťanovi číslo 2.

Pri prvých precvičovaniach pocítite slabý závrat. Nepotláčajte ho. Tento cvik posilňuje vestibulárny aparát a ústroj rovnováhy, ktorý je umiestnený vo vnútornom uchu. Pri pravidelnom cvičení závraty pominú, otáčanie sa stane ľahkým a plynulým, a to aj pri veľkej rýchlosti. Je to rovnaký druh pohybu, akým sú známi moslimskí derviši, mystici, ktorí sa veľmi rýchlo a dlho otáčajú okolo svojej osi. Sú známi ako „tancujúci derviši“.2. Tibeťan

Ľahnite si na chrbát na rohožku alebo prikrývku. Nohy sú úplne vystreté, členky sa dotýkajú. Paže ležia vedľa tela, dlaňami dolu. Nadýchnite sa nosom, zdvihnite nohy kolmo na zem do polohy trocha presahujúcej pravý uhol, dvihnite hlavu a tlačte bradu k hrudi.

Všetko robte plynulými pohybmi. Prsty na nohách smerujú nahor; spodná časť chrbta zostáva na zemi.

Vydýchnite nosom alebo ústami, s výdychom položte nohy a hlavu do východiskovej polohy – do ľahu na chrbte.

Opakujte všetky pohyby bez prestávky potrebný počet opakovaní. Pri dvíhaní nôh a hlavy sa nadýchnite, keď ich kladiete na zem, vydýchnite. Po skončení sa postavte s rukami vbok. Spravte dva úplné hlboké dychy; nadýchnite sa nosom a vydýchnite ústami, s perami zošpúlenými do tvaru písmena „O“.
3. Tibeťan

Kľaknite si a prstami nôh sa zaprite o podložku. Kolená máte vzdialené asi 10 centimetrov. Dlane položte zozadu na stehná pod sedacími svalmi. Chrbtica je vzpriamená, brada pritlačená k hrudi.

S nadýchnutím cez nos sa od pása zakláňajte. Nechajte hlavu poklesnúť, pokiaľ je vám to príjemné. Pri záklone si pomáhajte opretými rukami. S výdychom cez nos alebo ústami sa vráťte do východiskovej polohy. Pohyby opakujte v rovnomernom, neprerušenom rytme.

Po skončení sa postavte s rovnobežnými chodidlami a rukami vbok. Spravte dva plné, hlboké dychy; nadýchnite sa nosom a vydýchnite cez ústa, s perami zaoblenými do tvaru písmena „O“.
4. Tibeťan

Posaďte sa vzpriamene, s nohami vystretými pred sebou. Ruky položte dlaňami na zem vedľa bokov. Poloha rúk je veľmi dôležitá; dlane musia byť tesne vedľa bokov. Pritlačte bradu k hrudi.

Spolu s nadýchnutím cez nos dvihnite boky tak, že pokrčíte nohy v kolenách a opriete ich o zem celými chodidlami, pričom po celý čas čo najviac zakláňate hlavu. V tejto polohe sú trup a stehná rovnobežné so zemou, ruky a lýtka k nej smerujú kolmo. Pri návrate do východiskovej polohy vydýchnite nosom alebo ústami.

Tento pohyb opakujte dvadsaťjedenkrát v rovnomernom, neprerušovanom rytme. Nedovoľte, aby sa chodidlá kĺzali. Počas celého cviku musia zostať na mieste. Paže sa nesmú zohýbať; pohyb sa uskutočňuje otáčaním v ramenných kĺboch.

Po skončení sa postavte s rukami vbok. Spravte dva plné, hlboké dychy; nadýchnite sa nosom a vydýchnite ústami, s perami zošpúlenými do tvaru „O“.5. Tibeťan

Tento cvik začnite vo vzpore ležmo, pričom váha tela spočíva na dlaniach a prstoch nôh. Ruky a nohy sú vzdialené asi šesťdesiat centimetrov. Hlava je vztýčená nahor do záklonu. S vystretými pažami a nohami sa nadýchnite nosom, dvíhajte pritom panvu nahor a bradu pritláčajte k hrudi, až vaše telo nadobudne tvar trojuholníka.

Pri návrate do východiskovej polohy vydýchnite nosom alebo ústami. Počas celého cviku sa telo, okrem dlaní a prstov nôh, nedotýka zeme, paže a nohy zostávajú vystreté. Celý pohyb opakujte plynule, v pomalom, neprerušovanom rytme.

Po skončení sa postavte s rukami vbok. Spravte dva plné, hlboké dychy; nadýchnite sa nosom a vydýchnite cez ústa, s perami zošpúlenými do tvaru písmena „O“.


Keď skončíte všetkých päť cvikov, ľahnite si na chrbát a niekoľko minút relaxujte. Dýchajte ľahko a uvoľnene a pozorujte nové vnemy v tele.

Päť Tibeťanov cvičte kedykoľvek a kdekoľvek. Dajú sa cvičiť kedykoľvek cez deň. Lepšie výsledky dosiahnete, keď budete cvičiť pred raňajkami alebo večer pred spaním.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.