Starověký mayský systém čištění vody

Views: 1

Aj tento článok nechám v pôvodnom českom znení. Verím, že vám to vyhovuje :-)

Američtí experti objevili důkazy o systému číštění vody v rezervoáru Corriental v Tikalu. Našli tam křemen a zeolit – které se dodnes používají ve filtračních systémech v úpravnách vody. Takové minerály mohou odfiltrovat těžké kovy, mikroby a toxiny. Tým badatelů našel tyto krystalické sloučeniny na hřebenu kopce, 18 mil na severovýchod.

Jeden z nejstarších systémů čištění vody na světě

Starověký národ Mayů ze Střední Ameriky vyvinul jeden z nejstarších systémů čištění vody na světě, který by ještě dnes pracovat, jak zjistila vědecká studie. Odborníci z USA objevili důkazy o systému, sahající do doby před více než 2 000 lety, ve vodní nádrže Corriental ve městě Tikal v severní Guatemale. Toto místo – kdysi klíčový zdroj vody pro staré Maye – obsahovalo krystalický křemen v hrubém písku a zeolitu dováženém z lokality, vzdálené 18 mil severovýchodně od města.

Křemen a zeolit, jako sloučenina obsahující křemík a hliník, společně slouží k vytvoření molekulárního síta, oba se dodnes používají v moderních filtračních systémech vody. Starověký filtr by odstranil těžké kovy, škodlivé mikroby, sloučeniny bohaté na dusík a další toxiny z vody u civilizace Mayů, uvedl tým odborníků z USA. Molekulární síto funguje stejně jako kuchyňské síto, i když v mnohem menším měřítku, zachycující škodlivé prvky, ale propouštějící samotnou vodu. Staří obyvatelé – Mayové ve Střední Americe vyvinuli jeden z nejstarších systémů čištění vody na světě, která bude fungovat dodnes. (Na snímku zbytky chrámu v mayském městě Tikal v severní Guatemale.)

Hypotetické schéma starověkého systému čištění vody v Tikalu.


Starověký filtr by odstranil těžké kovy, škodlivé mikroby, sloučeniny bohaté na dusík a další toxiny z vody. Na obrázku je maketa zařízení, jak by filtr mohl fungovat, umístěná těsně před nádrží. Když voda prošla takzvaným molekulárním sítem, škodlivé prvky by se zachytily z toku. Vědci si představují, že zeolit a křemen drží na místě tkaný petát – druh palmového vlákna – podél vápencové stěny na spodní straně.

Tento systém byl velmi efektivní

„Zajímavé je, že tento systém bude i dnes efektivní a Mayové ho objevili před více než 2000 lety,“ řekl autor a antropolog Kenneth Barnett Tankersley University of Cincinnati v Ohiu. To znamená, že starobylý filtrační systém předcházel své protějšky v Evropě a byl by první svého druhu v takzvaném Novém světě. Vědci vystopovali původ křemene a zeolitu – druhý z nich byl nalezen pouze u Tikalu, na strmých hřebenech Bajo de Azúcar, asi 29 kilometrů severovýchodně od města.

Mapa stránek Tikal. ( A ) Umístění Tikalu v jižní Mayské nížině. ( B ) Umístění vodních nádrží v Korále, Paláci, Perdidu, Chrámu a Tikalu a závrtné dílo Nápis a jejich povodí. ( C ) Obraz koridorské nádrže odvozený z lidarů z kopce. Obrázky stínů kopců odvozené z lidaru ( B , C ) vytvořil Francisco Estrada Belli.

Stejně jako v jiných mayských městech byl Tikal postaven na porézním vápenci, který po většinu roku ztěžoval přístup k pitné vodě, když region čelil sezónnímu suchu. Místo Bajo de Azúcar, ze kterého byly krystalické sloučeniny importovány do Tikalu, objevil autor zprávy a geograf Nicholas Dunning, také z University of Cincinnati. „Byl to obnažený, zvětralý vulkanický tuf křemenných zrn a zeolitu. Bylo to dobré odvádění vody,“ řekl profesor Dunning. „Dělníci si tím doplňovali lahve s vodou. Bylo místně známé, jak byla voda potom čistá a sladká.“

Pravděpodobně díky velmi chytrému empirickému pozorování, starověcí Mayové viděli, že tento konkrétní materiál je spojován s čistou vodou, a vyvinul určité úsilí, aby jej dopravili k Tikalu. Odborníci z USA objevili důkazy o systému, sahajícím do doby před více než 2000 lety, do vodní nádrže ve východní části města Tikal v severní Guatemale.

„Starověcí Mayové žili v tropickém prostředí a museli být inovátory. Jedná se o pozoruhodnou inovaci,“ řekl profesor Tankersley. „Mnoho lidí se dívá na domorodé obyvatele na západní polokouli, že nemají stejný technický nebo technologický potenciál v místech, jako byly Řecko, Řím, Indie nebo Čína,“ poznamenal. Ale pokud jde o vodní hospodářství, Mayové byli o tisíciletí vpřed.“

Úplná studie byla zveřejněna v časopise Scientific Reports.Neuvěřitelná města, astronomické znalosti.

Mayská civilizace prosperovala ve Střední Americe téměř 3000 let a dosáhla vrcholu mezi roky 250 až 900 n.l. Mayové měli jako jediní plně rozvinutý psaný jazyk u předkolumbovských Američanů. Mayové také měli vysoce pokročilé umění a architekturu, stejně jako matematické a astronomické systémy. Během této doby tito starověcí lidé stavěli neuvěřitelná města pomocí pokročilých strojů, získali astronomické znalosti a rozvíjeli pokročilé zemědělské metody a přesné kalendáře.

Mayové věřili, že vesmír formoval jejich každodenní život a pomocí astrologických cyklů určovali, kdy mají pěstovat plodiny a nastavovat kalendáře. To vedlo k teorii, podle které si Mayové možná vybrali umístění svých měst v souladu s hvězdami. Je známo, že pyramida v Chichen Itza byla postavena podle polohy slunce během jarní a podzimní rovnodennosti. Když v tyto dva dny zapadá slunce, pyramida vrhá na sebe stín, který je v souladu s reliéfem hlavy mayského hadího boha. Stín působí na hadí tělo tak, že když slunce zapadá, zdá se, že děsivý bůh klouže k zemi. Vliv Mayů lze detekovat od Hondurasu, Guatemaly a západního Salvadoru až do středního Mexika, více než 1 000 km od oblasti Mayů.

Národ Mayů nikdy nezmizel. Dnes jejich potomci tvoří značnou populace v celé oblasti tehdejšího osídlení Mayů. Udržují osobitý soubor tradic a přesvědčení, které jsou výsledkem sloučení předkolumbovských a pozdějších myšlenek a kultur.
Zdroj: https://www.suenee.cz/staroveky-maysky-system-cisteni-vody/Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.