V čom spočíva sila a moc nášho myslenia?

Mnoho ľudí nepripisuje svojmu mysleniu žiadnu významnú hodnotu. Neprikladajú dôraz na to, čo sa odohráva v ich hlavách.

Nevnímajú, že súčasťou ich existencie je mozog, myslenie, a s tým spojené riadenie vnútorných procesov v našom organizme. Samozrejme za podpory ďalších dôležitých orgánov, riadiacich a informačných sústav v našom organizme.

Myslenie je pre nás najdôležitejšie z toho dôvodu, že máme možnosť UVEDOMOVAŤ SI, čo sa s nami deje.

Čo sa deje v nás, aj mimo nás.

V dnešnej dobe by malo byť absolútne nevyhnutné, aby každý z nás používal svoj rozum, svoje myslenie, aby vedel efektívne premýšľať, pracovať s myšlienkami, analyzovať, logicky si spájať súvislosti a využívať myslenie k zmysluplnému napredovaniu vo svojom živote.

Pokiaľ si neuvedomujeme, akú silu a moc má naše myslenie, iba ťažko sa v niektorých situáciách zorientujeme, posunieme sa za hranicu svojich možností, či budeme vedieť zmeniť to, čo potrebujeme.

The Company Chaos You Don't Know You're Creating

Práve naše myslenie je najsilnejší faktor, ktorý ovláda naše prežívanie, správanie a konanie.

Akákoľvek situácia, s ktorou sme sa stretli sa ukladá hlboko do nášho podvedomia. Situácie, na ktoré si nemáme možnosť pamätať sú uložené v našom nevedomí, a tie situácie, ktoré si pamätáme sú uložené v našom vedomí.

Pokiaľ si uvedomujeme silu a moc nášho myslenia, môžeme s jednotlivými situáciami, ktoré nás ťažia, pracovať. Nemusíme ich vnímať ako presné obrazové informácie. Ak si už na ne nepamätáme, postačí, keď vieme precítiť pocity, ktoré v nás vyvolávajú.

Myslenie je faktor, ktorým si všetko uvedomujeme, a práve UVEDOMOVANÍM si niečoho, môžeme s niečím začať efektívne pracovať. Myslením si vytvárame pomyslené, fiktívne a vizualizované obrazy. Pridávame ich k všetkému, v čom vnímame svoj význam. Niekedy vlastný, inokedy taký, ktorému nás naučili.

Myslenie je nástrojom na tvorbu, zároveň aj odoberanie našej životnej energie. Určuje a vpúšťa do nášho organizmu iba tie informácie, ktoré mu umožníme. A tu si treba uvedomiť, aké máme myslenie… či je vedomé, alebo podvedomé (naprogramované).

Pokiaľ si uvedomujeme silu a moc svojho myslenia, máme najväčšiu šancu naučiť sa svoje myslenie efektívne využívať, nie nechať, aby myslenie riadilo nás a ešte k tomu spôsobom, ktorému bolo naučené v detstve, či v mladosti.

Myslenie má neuveriteľnú obrovskú silu nad naším prežívaním. V priebehu stotiny sekundy nás môže úplne zničiť, alebo vyliečiť.

Netrénované myslenie veľmi ľahko podľahne deštrukcii už pri prvej negatívnej myšlienke, správe, či informácii. Stačí, ak sa dozvieme určitú, veľmi nepríjemnú informáciu a môže nás to úplne zložiť.

Sila a moc myslenia prevezme nad nami kontrolu a rozloží do najmenšieho detailu celú našu psychiku. Samozrejme za predpokladu, že to mysleniu umožníme.

Netreba podceňovať vlastné myslenie. Je to najdôležitejšie, čo máme k vlastnému sebarozvoju, k zmysluplnému uvedomovaniu si a vyhodnocovaniu všetkého, čo vnímame a prežívame.

Myslenie nás môže svojou pozitívnou silou vyliečiť, motivovať, naštartovať, rozjasniť, urobiť šťastnými a nájsť zmysel v každom okamihu života.

Inteligencia artificial: un mundo bajo constantes críticas - Inspiring Blog

Ak sa však na myslenie nespoliehame, nechávame všetko na náhodu, nepridávame do ničoho vlastné úsilie, opúšťame sa, poddávame sa nepriazni osudu a prestávame komunikovať a spoliehať sa na silu a moc nášho myslenia, nemôžeme byť prekvapení, keď si prevezmú naše myšlienky nad nami moc.

V čom teda spočíva sila a moc nášho myslenia?

V SCHOPNOSTI UVEDOMOVAŤ SI všetko bezhranične a v nekonečných možnostiach. V možnostiach priraďovať význam vnímanému a prežívanému, nachádzať nové spôsoby spracovávania informácii a vysporiadania sa s novými situáciami.

Myslenie je to jediné, ktoré je vždy s nami a pri nás, nech sa ocitneme v akejkoľvek situácii, kde nie je niekto, kto by nám podal pomocnú ruku, pohladil nás, zbavil nás ochorenia, problému, či inej nepríjemnej situácie. Ak mu dôverujeme, určite sa môžeme na neho spoľahnúť a nesklame nás.

Myslenie je našim jediným najbližším sprostredkovateľom a interpretom našich vnútorných pocitov, s ktorými sa nie vždy chceme s niekym podeliť. Je nástrojom a komunikačným prostriedkom precítenia akejkoľvek viery v niečo.

Je nehmatateľným, neviditeľným a pritom nevyčerpateľným nástrojom na výrobu pozitívnej, negatívnej, liečivej, láskavej, životnej, súcitnej, kreatívnej, nenávistnej a inej energie. Energie, ktorá nás môže pozitívne dobíjať, liečiť a formovať, alebo nás postupne zdeštruovať a zničiť. Kto zodpovedá za formovanie a transformovanie tejto energie? My sami.

La inteligencia artificial sí es una oportunidad de negocios en México?

Neumožnite svojou pohodlnosťou, aby vás riadilo vlastné myslenie a prevzalo moc nad vašimi emóciami, prežívaním, správaním, konaním a komplexnom spôsobe života. Ste to vy, kto dokáže kontrolovať vlastné myslenie. Stačí si uvedomovať, že myslenie je nástroj a ja som ten, kto s tým nástrojom pracuje.
Zdroj: https://www.bohatyotec.sk/v-com-spociva-sila-moc-nasho-myslenia/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.