VPLYV ŽENSKÉHO HLASU NA MUŽA

Views: 9

Vedecké výskumy psychológov zistili, že muž vníma ženský hlas úplne inak ako mužský hlas. Počuje v prvom rade zvuk v ženskom hlase a okamžite si nevšimne význam slov. Koniec koncov, predstavitelia silnej polovice ľudstva dešifrujú ženský hlas s tou časťou mozgu, ktorá spracováva zvuky hudby.

Ženský hlas v médiách

Psychológovia už dávno zistili, že príťažlivosť pre mužov sa skrýva v tóne ženského hlasu, a nie vo význame slov. Preto je jedným z kľúčových prvkov, ktoré vytvárajú jedinečnosť a hĺbku každého ženského obrazu, jej hlas. Hlas dokáže veľa – očaruje, láka, upúta, sľubuje. Čím je ženský hlas tichší a jemnejší, tým zreteľnejšie ho počuje muž. Ženský hlas príťažlivý pre mužov má jemné intonácie, teplo, ľahkosť. Hlas ženy vnímajú muži rovnako ako úsmev a oči.

ZRKADIELKO ♥️ ŽENA A MUŽ Ženy a muži... - Zrkadlenie - cesta sebapoznania | Facebook


Keď žena vysloví slová, celý svet zamrzne a počúva ich. Nejde len o to, ako komunikuje so svetom. Žena svojim hlasom vytvára okolo seba zvláštny priestor. Ženský hlas uchováva tajnú moc premeny a silu lásky. Keď žena začne nadávať alebo kričať, potom, aj keď nie vedome, zničí predtým útulný a teplý priestor. Melodický a krásny hlas ženy vyvoláva v mužoch príjemné fantázie a sny. Ak žena svojim hlasom vyjadruje lásku, prijatie a teplo, vedie ju to k harmonickému a šťastnému životu. Muža môžu zničiť negatívne vibrácie, ktoré vychádzajú zo ženského hlasu. Zlé negatívne slová nie sú také dôležité. Ale výška hlasu, intonácia výslovnosti sú veľmi dôležité. Dôležité nie je to, čo sa hovorí, ale to, ako sa to hovorí. Preto sa žena musí naučiť veriť vo svojho muža.

Tieto mužské prednosti ocení každá žena | TVnoviny.sk

Láskavé slová zo ženských pier dokážu zázraky. Žena, ktorá je harmonická a plná lásky, môže mužovi povedať o svojich túžbach a pocitoch nielen slovami. Môže byť ticho, ale muž, ktorý je vedľa nej, určite pocíti jej túžby a náladu. Obsah ženskej reči by mal byť múdry. Samotný proces komunikácie je pre ženu tým najlepším potešením, prostredníctvom ktorého si uvedomuje svoju podstatu. Keď si nedovolí bzučať niečo ľahké, smutné alebo vtipné a vyčistiť si zážitky, potom si nedovolí žiť. Žena naplnená láskou môže svojím jediným slovom vysloveným jemným a mäkkým hlasom inšpirovať muža k tým najväčším veciam. Skúste hovoriť zo srdca, s láskou, a všimnete si, ako sa svet okolo vás začne meniť!

Nie si povinná milovať niekoho len preto, že je na teba milý

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.