Ako naša frekvencia ovplyvňuje masy.

Views: 1

Po 29 rokoch intenzívneho výskumu sa Dr. Hawkins teší z týchto pôsobivých výsledkov:

Každý, kto dosiahne vyššiu úroveň vedomia a vibruje na frekvencii optimizmu bez posudzovania, vyrovnáva negatívnu energiu 90 ľudí, ktorí vibrujú na nižšej úrovni.

Každý človek, ktorý dosiahol vyššie vedomie a vibruje na frekvencii čistej lásky, odpustenia a úcty ku všetkým živým bytostiam, transformuje negatívnu energiu zo 750 ľudí vibrujúcich na nižších úrovniach.

Každý, kto dosiahne vyššiu úroveň vedomia a vibruje na frekvencii osvietenia, šťastia a mieru, kompenzuje negatívne energie 10 000 ľudí vibrujúcich na nižších úrovniach.

Každý, kto dosiahol vyššiu úroveň vedomia a vibruje na frekvencii milosti, a keď čistý Duch tejto bytosti je jedno so všetkým, dorovnáva negatívnu energiu 70 000 ľudí vibrujúcich na nižších úrovniach.

Už chápete, čo znamená dosiahnutie takzvaného kritického počtu ľudí?
Vidíte, ako to všetko závisí od každého jednotlivca? Chápete, ako je to celé prepojené?

Tí, ktorí vám hovoria, že príde vysoká bytosť a zachráni vás, klamú. Chcú, aby ste sa spoliehali na sily mimo seba a pokračovali v dráme rozdávania svojej Pozornosti a Síl. Máme jednu úlohu. My všetci, ktorí sa postupne prebúdzame a zvedomujeme. Zvýšme svoju vlastnú frekvenciu. Musíme na sebe pracovať. Čím vyššie sa dostaneme k vibráciám, tým viac hojnosti lásky, zdravia a bohatstva si pritiahneme. Čím viac ľudí tým ovplyvníme, tým bude vzostup pre každého zrýchlený.

Musíme sa vážne nad sebou zamyslieť a zistiť, čo vlastne chceme. No nech je to čokoľvek, bez práce na sebe samom, bez dosiahnutia pokoja a mieru vo svojom vnútri si to neudržíme. Začiatok tejto cesty je jednoduchý… neposudzujme a pozerajme na svoj Život s optimizmom.

Sir David R. Hawkins, M.D. Ph.D.

Kto bol  David R. Hawkins, MD, Ph.D. (1927 – 2012)?

Bol vedec, spirituálny učiteľ, filozof, ale predovšetkým psychoanalytik
svetového formátu, ktorý naviazal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda a po 20 ročnom výskume prišiel s prácami o výskume ľudského Vedomia a tiež o výskume atraktorových polí, ktoré súvisia s lineárnym a nelineárnym priestorom, takže s tým, čo vedci nazývajú Chaos, a veriaci Univerzum alebo Boh.

Rozbor nelineárneho bezčasového atraktorového poľa dotiahol do zmysluplných a pochopiteľných vedomostných úrovní, ktoré roztriedil do cca 17 stupňov, v ktorých sa môže nachádzať ľudské Vedomie. Spolu s tým tiež ukázal (a v praxi tiež na mnohých prípadoch otestoval) skutočný priebeh udalostí, ktoré doteraz mohli čítať iba zasvätenci z takzvanej Akáše. Všetko to previedol do praktického použitia a tak dnes pre všetkých ľudí na svete je dostupný priebeh akýchkoľvek udalostí, ktoré sa tu na Zemi odohrali a to do všetkých detailov, pričom je zaručené a to vo všetkých prípadoch, že ide o pravdivý priebeh.

Stanovil logaritmickú stupnicu úrovní Vedomia od 1 do 1000, kde najvyššiu hodnotu majú napríklad Ježíš alebo Buddha.
Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně | Energie života

Do hodnoty 200 ide o ľudí, ktorí sú sebeckí, pravdu a lož bežne a vedome
zamieňajú. Tito ľudia nie sú vôbec schopní testovať a zisťovať vyššie uvedené udalosti na Pravdivosť.

Ľudia nad hodnotou 200 už áno, pokiaľ nie sú dogmatikmi a slepo veriacimi v niečo, čo nie je v súlade s Univerzom (napr. materialisti sú slepo veriaci
ľudia v moc hmoty).

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.