Dáždnik

Nepršalo už veľmi dlho.  
Lúky boli zožltnuté, polia boli dohneda vyprahnuté, a obilie z nedostatku vlahy polihávalo. Ľudia boli znepokojení, unavení a podráždení. Pátrali po oblohe v snahe nájsť akékoľvek znamenie prichádzajúcej úľavy. Dni vystriedali neplodné týždne.
Dážď stále neprichádzal.
Duchovní z miestnych cirkví vyhlásili hodinu pre modlitby, ktorá mala prebehnúť na námestí hneď túto sobotu. Požadovali, aby si každý so sebou priniesol nejaký predmet spätý s vierou. V určenú sobotu na pravé poludnie obyvatelia mesta nastúpili ako jeden muž, námestie sa zaplnilo úzkostnými tvárami s nádejou v srdciach.
Duchovní boli dojatí pri pohľade na rozličné predmety, ktoré modliaci stískali v dlaniach – sväté knižky, kríže, ružence. Keď hodina modlitieb vypršala, spustil sa akoby mávnutím kúzelného prútika, jemný dážď. 
Dav vyvolával slávu a ľudia vysoko dvíhali svoje poklady, aby vyjadrili vďačnosť a chválu.

Uprostred zástupu vyčnieval jeden symbol viery,
ktorý tak trochu zatieňoval tie ostatné.
Malé, asi deväťročné dieťa si prinieslo
dáždnik.

Najväčším symbolom viery je skutok,
ktorý sme vykonali v súlade s tým, v čo veríme.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.