Stonehenge. Na čo slúžil?

Oblasť Wilshire je známa najmä vďaka svojim kamenným monumentom STONEHENGE a AVEBURY. Tieto monumenty sa už vyše 5000 rokov týčia neďaleko od Salisbury . Na čo slúžil Stonehenge? Bol to chrám, pohrebný komplex alebo observatórium určené na astronomické merania? Neexistujú žiadne písomne záznamy, ktoré by objasňovali vznik týchto výtvorov, neustále opradených nepreniknuteľným tajomstvom.

Dnes vieme, že Kelti neboli staviteľmi Stonehenge, vždy mali pred ním veľký rešpekt. Podľa Historia regnum Britanniae od Geoffreya de Monmoutha, je Stonehenge výtvorom druida Merlina, ktorý sem prostredníctvom mágie priniesol balvany až z Írska.( Druidi boli keltskou náboženskou skupinou, vo Veľkej Británii potlačenou krátko po rímskom vpáde. Niekoľko ľudí verí, že to bola skupina kňazov, kým druhí ich považujú za akýchsi čarodejov, praktizujúcich ľudské obete a kanibalizmus. ) Potom využil “vitálne sily” miesta, aby privolal zjavenie draka, a práve tu všetci anglickí šľachtici skladali prísahu kráľovi Artušovi. Britskí autori John Aubrey a William Stukeley koncom 17. a začiatkom 18. storočia významne prispeli k vykresleniu Stonehenge ako druidského chrámu a najvyššieho miesta keltskej kultúry. Ale ak aj niet pochýb, že miesto využívali druidi na svoje obrady, ťažké megality tam boli dávno pred príchodom Keltov do Británie, ale je možné, že ho Druidi ako svoj chrám používali.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chrám druidov
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Stonehenge ako kalendar

Táto myšlienka je udržiavaná nažive skupinou ľudí, ktorí sa nazývajú “Most Ancient Order of Druids”. Počas letného a zimného slnovratu vykonávajú rituály pri východe slnka. Každoročne sa stretávajú pri Stonehenge, aby pozdravili prvé slnečné lúče slnovratu, dopadajúce na obrovské kamene a zanechávaju tam symbolické obete: elementy ohňa, vody, chleba, soli a ruže

Jedna z teórii hovorí, že to bolo miesto odkiaľ bolo možné pozorovať hviezdy a planéty. Bolo zistené, že pozície niektorých kameňov súvisia s pohybom slnka a mesiaca, takže kamene mohli byť využívané ako kalendár, predpovedajúc také udalosti ako je zatmenie slnka. Iná teória tvrdí, že veľký kamenný kruh slúžil na uskladnenie zemskej energie, ktorá bola potom generovaná do okolitej krajiny, pravdepodobne cez “ley lines”.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavba Stonehenge
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavba Stonehenge

Ley lines je názov pre neviditeľné čiary spájajúce starobylé centrá po celej Britanii. Hovorí sa, že sú to trasy, po ktorých cestoval prehistorický človek krajinou, ale dnes mnoho ľudí verí tomu, že sú to mystické kanály, slúžiace špeciálnemu druhu energie. Ley lines existuju v medzinárodnom merítku. V Írsku sú známe ako “fairy roads”, v Číne “lungmei” a verí sa, že pokračujú po celej planéte. V Austrálii vykonávajú domorodci ceremoniálne púte, stovky míľ pozdĺž týchto tajomných čiar.

Stavba sa budovala v štyroch fázach od roku 2800 pr.K., pričom boli použité kamene rôzneho pôvodu. Niektoré pochádzali z Avenbury, dvadsať kilometrov na severozápad, iné z pohoria Prescelly vo Wallese, vyše 200 km od Stonehenge, a z Milford Havenu, vzdialeného až 250 km! “Modré kamene” (ryolity, meďnaté bridlice) dodané na stavbu začiatkom doby bronzovej ( 2. tisícročie pr.K. ) pochádzali z Írska. Každý monolit vážil vyše 50 ton a celok niekoľko tisíc ton: ako mohli kmene z konca neolitu, ktoré tvorilo len niekoľko stoviek ľudí, premiestňovať taký náklad s takými primitívnymi prostriedkami?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavba Stonehenge

Možno to vysvetľuje legenda,
o ktorej stále rozprávajú miestny ľudia:

Stonehenge bol postavený diablom za jednu jedinú noc. Diabol lietal tam a späť, od Írska k Salisbury, nesúc kamene jeden po druhom na planinu, kde ich uložil na svoje miesta. Ako tak pracoval, smial sa sám pre seba: “Toto bude nútiť ľudí premýšľať. Ale nikdy nezistia, ako sa tie kamene sem dostali: ” Ale v neďalekej priekope sa ukrýval mních. Prekvapil diabla, ktorý do neho hodil jeden kamen a zasiahol ho do päty. Je to pravdivý príbeh? No kameň, ktorý diabol hodil po mníchovi, je nazývaný “heel stone” a stále stojí na okraji cesty. Geológovia už dokázali, že kamene pochádzajú zo South Wales a severného Wilshire, nie z Írska. Iná legenda prezrádza že Stonehenge bol postavený Kyklopom.

Pravdou je, že komplex Stonehenge bol vybudovaný
podľa presného projektu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Aubreyho jamy v Stenehenge
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ako vyzeral Stenehenge

Kruhovitá priekopa široká 4 m a hlboká 1,50 m tvorila prvý prstenec s priemerom 100 metrov. Vo vnútri, na svahu bol druhý kruh naznačený 56 jamami, známy pod menom “Aubreyho jamy”, podľa mena jedného z prvých bádateľov tohoto miesta. Ďalšie dva sústredné kruhy odkrývajú každý 30 a 29 jám: sú v nich spálené ľudské kosti. Za nimi nasledujme monumentálna časť diela: dva kruhy vztýčených balvanov spojenýh prekladmi obklopujú ďalšie dva rady v tvare podkovy. Päť vztýčených kameňov stojí osamote: dva v zóne Aubryho jám, jeden je vonku , v aleji vedúcej k pamätníku, zvyšné dva tvoria obetný kameň pri vstupe a oltár uprostred. Profesor R.J.C. Atkinson, jeden z významných archeológov sa domnieva, že presun jedného z najťažších kameňov by potreboval okolo 600 mužov, ktorí by mohli dokončiť takúto trať, ale na druhej strane trvalo by im to najmenej rok! Profesor uskutočnil pozoruhodný experiment. So svojimi študentmi v roku 1954 uskutočnil transport jedného z najmenších kameňov z Preselských hôr až ku Stonehenge. Pravdopodobne stavitelia Stonehenge používali lode na presun kameňov, tak isto aj oni použili lode, ktorými sa plavili cez Bristolský kanál. Kamene posúvali pomocou sánok a valcov, ktoré podsúvali pod kamene. Tvalo im to niekoľko mesiacov, a to nezahrnuli čas na prípravu lodí.

Množstvo ľudských pozostatkov naznačuje, že toto miesto slúžilo ako pohrebisko. A predsa tomu tak nie je. Kruhy jám zodpovedajú jednoduchému systému obrovskej kalkulačky, primitívnej, no veľmi presnej. Prstenec Aubryho jám sa vzťahuje na cyklus zatmení Mesiaca. Napokon, rozličné uhly medzi osamotenými balvanmi by mali konkretizovať slnovraty, rovnodennosti, východy a západy Slnka a Mesiaca.

Tieto teórie sú však kritizované archeológmi. To, že sa komplex staval niekoľko storočí (!), podľa nich vyvracia teóriu, že šlo o observatórium. Ale prečo by sa nemohol takýto objekt zdokonaľovať v priebehu storočí? Navyše ak symbolika kruhu (Slnko) a podkovy (Mesiac) svedčí v prospech astronómov. Avšak aj archeológovia aj astronómovia sa môžu zhodnúť na tom, že presnosť s akou sú megality rozmiestnené, je príliš veľká na to, aby mohla byť výsledkom obyčajnej náhody.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Stenehenge kruh

Aká bola teda úloha Stonehenge? Mohol to byť obrovský generátor energie, ktorí využívali druidi, aby zachytili túto energiu a podľa rituálu sa ňou nabili. Mohla to byť pristávacia plocha pre UFO. Postavenie kameňov by mohlo zodpovedať osvetleniu štartovacej plochy určenej nato, aby bola viditeľná z vesmíru. Alebo to bolo pohrebisko, ale to vyvracia fakt, že sa nenašla žiadna chodba ani pohrebná miestnosť.

Stonehenge v oblasti Wilshire nieje jediný svojho druhu. Existuje mnoho ďalších komplikovaných stavieb a kruhových monumentov.Aj v Česku sa nachádza stavba z kamenia, skôr sa jedná o sochu. Stojí neďaleko dedinky Klobouky (bízko Kladna). Je 3,5 m vysoká a ľudia ju nazvali “Sochou kamenného muža” alebo “Kamenná soch pastiera”. Stavby ako Woodhenge, Coneyburyhnege tak isto patria do zoznamu nevysvetliteľných prírodných stavieb, ktoré sa týčia do oblohy a sú krásne práve svojou záhadnosťou. Možno sa tieto stavby zachovajú aj pre ďalšie generácie a budú udivovať ľudí ešte ďalších tisíc rokov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Woodhenge
Anglicko
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rusky Stonehenge
Rusko
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt africky Stonehenge
Afrika
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt americky Stonehenge
Slovensko
Zdroj: https://www.putnici.sk/news/4138

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.