Brány raja

Views: 0

K známemu Majstrovi raz prišiel Samuraj,
aby našiel odpoveď na jednu otázku:
„Je naozaj raj a peklo?”

„Kto si?” pýtal sa Majster.
„Som Samuraj,” odvetil.
„Ty, a Samuraj?” vykríkol Majster. „Aký vládca by ťa chcel za svojho strážcu? Vyzeráš ako žobrák!”
Samuraja opovážlivosť Majstra tak rozrušila, že začal vyťahovať meč, no Majster pokračoval:
„Tak ty máš meč! Asi je príliš tupý, aby mi odsekol hlavu.”
Samuraj meč vytiahol, aby Majstrovi nahnal strach a Majster poznamenal
„Práve si otvoril brány pekla!”
Na tieto slová Samuraj, postrehnúc majstrovo sebaovládanie, zasunul meč späť do pošvy a uklonil sa.
„Práve si otvoril brány raja,” povedal Majster.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.