Viktor Schauberger o perspektívnych technológiách ignorovaných vedou.

Views: 0

Fenomenálny Viktor Schauberger spomína zaujímavú skutočnosť s  riekou v Tatrách.

Prekvapivo už v polovici minulého storočia bol talentovaný rakúsky inžinier a vynálezca Viktor Schauberger, ktorý pozoroval prírodné procesy, schopný urobiť úžasné objavy, ktoré súčasná veda stále ignoruje. Sníval o tom, že jeho objavy vyvedú ľudstvo z technokratickej slepej uličky využívania technológií vnútorného spaľovania.

A skutočne by sa to mohlo stať, keby veda nebola kontrolovaná parazitickou silou, ktorej biznis a celkovo úlohy sú úplne spojené s uhľovodíkovou energiou, čo núti ľudí stále využívať ropu a plyn.

A tieto technológie škodlivé pre ľudstvo a prírodu sa stále vnucujú ľuďom a vývoj perspektívnych ekologicky čistých technológií voľnej energie sa umelo obmedzuje zastrašovaním, úplatkami a dokonca aj fyzickou elimináciou vynálezcov a vedcov pracujúcich v tejto oblasti. Ale o ktorých technológiách, ktoré môžu radikálne zmeniť a zlepšiť život ľudí, hovoril Viktor Schauberger? Vo svojej recenzii článku v časopise Implosion č. 84 napísal toto:

„… V Tatrách (pohorie v Poľsku a Československu) sa nachádza rieka, ktorá na úseku dlhom približne 15 km (9,3 míľ) prekonáva stúpanie 64 metrov. Tento jav je prísne stráženým tajomstvom, pretože sa obávajú, že jeho dôkladná analýza zničí gravitačný zákon. Všetky tieto vyhlásenia úzko súvisia s mojimi objavmi, ktoré, ak sa uvedú do praxe, môžu úplne zmeniť súčasné technológie. Energia vytvorená s ich pomocou nebude prakticky nič stáť…

Ak vírivé prúdenie nasmerované hore prúdom v špeciálne navrhnutej trubke narazí na lopatky vrtule, tak s prietokom 4 000 litrov vzduchu za sekundu, čo zvyšuje rýchlosť na 200 km/h, vytvára aktívnu silu, ktorá dosahuje hodnoty 996 konských síl. Na rozklad 4 000 litrov vody sa vyžadujú iba 3 až 4 konské sily, takže vyššie uvedených 996 koní je bezplatná energia pripravená na použitie. Tento kinetický spôsob účinku je založený na termoelektrických procesoch, ktoré môžeme pozorovať v prírode pri tvorbe cyklónov a búrok.

Tieto implozívne procesy môžu byť umelo stimulované a môžu vyvolať uvoľnenie obrovskej energie v malom mechanizme vďaka použitiu organických katalyzátorov, podobných tým, ktoré pôsobia v žiabrách a pľúcach zvierat, ktoré spôsobujú disociáciu (rozklad) vody na základné zložky. Disociovaný vodík je priťahujúcim magnetom pre okolité vzduchové masy, ktoré sa v priebehu procesu stávajú tak kondenzovanými, že vo vnútri stroja klesá potenciálny tlak vzduchu na 100 mm (4 palce), čo spôsobuje silný prítok vzdušných más nachádzajúcich sa bezprostredne pred kolektorom vzduchu. Výsledkom je vytvorenie zóny zriedenej atmosféry, do ktorej je prístroj vtiahnutý. Uvedený spôsob pohybu automobilu simuluje let vtákov…

Hindenburgská katastrofa sa vysvetľuje podobnými procesmi disociácie alebo presnejšie syntetickými inverznými metamorfózami. Havária americkej vzducholode “Akron”, naplnenej héliom, nastala podľa rovnakej schémy. V prvom prípade sa vďaka vodíku objavil oheň, v druhom – hélium sa stalo kvapalinou. A proces syntézy hélia môžeme pozorovať v prírode počas tvorby zrážok.

Bolo by zaujímavé, ak by sa jedného dňa objasnilo, či si ľudstvo úmyselne nechce všimnúť výzvy, ktoré príroda neustále vytvára, alebo či sú ľudia skutočne krátkozrakí a neprimeraní a nemôžu ťažiť výhodu z okolitých prírodných javov. Zdá sa mi, že k tomuto opomenutiu došlo neúmyselne. V staroveku ľudia nemali podozrenie na existenciu procesov syntézy a rozkladu a pred 50 rokmi nikto nevedel, čo je žiarenie.

Obyvatelia Atlantídy nepochybne vlastnili tichú leteckú dopravu. V každom prípade je pravdepodobné, že v staroveku klérici držali tajomstvo katalýzy, ktoré sa postupom času jednoducho stratilo. To, čo viem ja, mi povedala príroda. Pstruh stojaci bez pohybu v turbulentnom prúde vody a vták vznášajúci sa vo vzduchu, fyzické úsilie nie je také dôležité, difúzne procesy tu zohrávajú oveľa významnejšiu úlohu. Som presvedčený, že teraz sme blízko revolúcii, ktorá zásadne zmení súčasnú vedu. Podľa môjho názoru môžu moje objavy poskytnúť komplexnú pomoc pri rozvoji vedy, techniky, poľnohospodárstva, hospodárstva a politiky. Pokračovanie trendov dnešnej vedy by po storočiach znamenalo priviesť ľudstvo k hladu, devastácii a prírodným katastrofám. Neuvedomovať si chyby a zatvárať očí pred tým, je hrozným zločinom.“

Žiaľ, práve posledná veta, ktorú tu napísal Viktor Schauberger sa ukázala ako prorocká. Vidíme rast prírodných katastrof a ďalších problémov po celom svete, ktorých sme už svedkami. A ich dôvod spočíva práve vo využívaní uhľovodíkových energetických technológií, ktoré škodia prírode. Prečo však ľudstvo pokračuje touto cestou sebazničenia, keď malo možnosti ísť po ceste prekvitania a prosperity? Áno, práve z toho dôvodu, kvôli ktorému sa nenaplnili nádeje rakúskeho vynálezcu. Naivne veril, že sa to všetko deje „neúmyselne“. Ale v skutočnosti je dôvodom toho, čo sa deje, vedomé úsilie a sústredená vôľa predstaviteľov najbohatších bankových klanov a vládnucich dynastií Zeme.

Nie sú spokojní s tým, že perspektívne čisté technológie spôsobia, že energia bude veľmi lacná, a preto stratia všetky svoje super zisky, ktoré zarábajú za neustále zvyšujúce sa ceny tradičných uhľovodíkových energií. A keďže môžu stratiť nielen zisky, ale aj monopol, môže to oslabiť ich moc. Preto na diskreditáciu týchto technológií, tzv. sociálni paraziti držia stály personál najatých „expertov“, ktorých úlohou je označovať všetky podobné technológie negatívnymi vedeckými štítkami, ktoré majú vzbudiť nedôveru verejnosti.

Iné špeciálne štruktúry kupujú patenty všetkých perspektívnych objavov a vynálezov, aby ich umiestnili „pod zámok“ a zabránili ich implementácii. Ak nie je možné ani zdiskreditovať perspektívne objavy, ani podplatiť ich tvorcov, potom sa v tomto procese používa fyzické zničenie s odcudzením technickej dokumentácie a prototypov…Zdroj: https://www.slovanskenoviny.sk/viktor-schauberger-o-perspektivnych-technologiach-ignorovanych-vedou/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.