Generál Sherman, najväčší strom na svete.

Strom s názvom ,,Generál Sherman” je nielen najväčším obrovským sekvojom, ale je aj najväčším stromom na svete . Je vysoký 83,8 m (274,9 stôp), jeho obvod vo výške pŕs je 24,10 m (79 stôp) (pri zemi je to 31,3 m alebo 102,6 stôp). Šírka koruny je 33 m a prvá vetva začína iba na 40 m alebo 130 stôp!

Koľko rokov má tento strom ?

Dlho sa predpokladalo, že tento strom dosiahol vek 2 000 až 3 000 rokov. Iní dokonca hovorili o vekoch od 6000 do 11000 rokov. Výskum z roku 2002 však ukázal, že má pravdepodobne „iba“ niečo vyše 2 000 rokov. V minulosti boli vyrúbané sekvoje, ktoré sa zdali byť 3220 rokov staré (spočítaním letokruhov) a predpokladá sa, že by tam mohli byť aj obrovské sekvoje staré až 4000 rokov, pretože tie najväčšie nie sú vždy tie najstaršie.

Obrázok nižšie predstavuje pokus o zobrazenie celého stromu na jednom obrázku. Všimnite si ľudí stojacich pri základni stromu. Generál Sherman je najväčší obrovský sekvoj, ale nie je ten, ktorý má najväčší obvod, ani nie je najvyšší. Upozorňujeme tiež, že najvyšší strom na zemi je takmer o polovicu vyšší ako generál Sherman.

Často sa mu hovorí najväčší živý tvor na zemi . O tom by mohla byť nejaká diskusia. Nech je to už akokoľvek, je fakt, že sa nenašiel jediný stojaci strom, ktorý by mal väčší objem kmeňa ako generál Sherman.

General Sherman Tree in Sequoia National Park | Expedia.co.in

Je namieste zamyslenie sa nad tým, že prečo je na našej planéte tak málo starých stromov… a že lesy po celej planéte sú takmer rovnako staré… títo osamelí velikáni však naznačujú, že minulosť môže byť iná, než akú nás učili v školách.

Zdroj: https://www.monumentaltrees.com/en/trees/giantsequoia/biggest_tree_in_the_world/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.