Čoho sa držali naši predkovia: O ČOM SA NEMUSÍ HOVORIŤ ?

1. Prvá vec, ktorú si treba udržať v tajnosti, sú naše ďalekosiahle plány.
Neprezrádzajte svoje ciele, až kým sa do nich nedostanete. Nikto nemusí vedieť, prečo robíte to, čo robíte. Udržíte tak svoju tvorivú energiu chránenú pred neprajníkmi a závisťou.

2. Druhá vec, ktorú naši predkovia dodržiavali, je nezdieľať tajomstvo vašej lásky a vašich dobrých skutkov.
Dobrý skutok je na tomto svete veľkou vzácnosťou, a preto ho treba chrániť ako oko v hlave. Nechváľte sa, že robíte dobre. Pýcha okamžite zareaguje a odnesie všetko dobré, čo z vašej dobrej vôle vyrástlo.


3. Treťou vecou, ​​ktorú naši predkovia neodporúčajú šíriť, je náš asketizmus.
Nehovorte doľava a doprava o svojich stravovacích obmedzeniach, spánkových režimoch, sexuálnych vzťahoch atď. Fyzická asketika je prospešná, iba ak je chránená vašou vôľou, emóciou a láskou k svojmu Životu. Nie je potrebné sa tým chváliť a vystatovať. Tým sa všetko neguje a účinok sa stráca.

4. Štvrtá vec, o ktorej treba mlčať, je vaša odvaha a hrdinstvo.
Niekto dostane externé testy a niekto interné. Vonkajšie skúšky sú viditeľné, preto za ne ľudia dostávajú ceny. Tie však nemajú byť cieľom našej odvahy a hrdinských skutkov. Za dobrým skutkom sa nemá skrývať žiadne očakávanie ocenenia. To isté platí v prekonávaní vnútorných skúšok. Nie je potrebné chváliť sa nimi v očakávaní uznania.

5. Piata vec, o ktorej nemusíte polemizovať, je vaše duchovné poznanie.
Duchovné poznanie má rôzne úrovne a malo by sa odhaliť až po dosiahnutí určitej úrovne čistoty vedomia. Hlavnou chybou začínajúceho nositeľa pravdy je túžba zdieľať príliš vysoké duchovné poznanie, ktoré namiesto toho, aby priniesli človeku dobro, ho ešte viac zmätú a dokonca vystrašia. Odporúča sa trpezlivosť a ukotvenie na novej duchovnej úrovni cez vlastné skutky.

6. Šiesta vec, ktorú by ste nemali zdieľať s ostatnými, je hovoriť o svojich domácich konfliktoch a o vašom rodinnom živote všeobecne.
Pamätajte: čím menej budete hovoriť o problémoch vo vašej rodine, tým silnejšia a stabilnejšia vaša rodina bude.


7. Siedma vec, o ktorej sa neoplatí hovoriť, sú škaredé slová, ktoré od niekoho zazneli.
Medzi ľuďmi, či na ulici si môžete zašpiniť topánky, alebo si môžete zašpiniť aj myšlienky a vedomie. A človek, ktorý po príchode domov povie všetko, čo od ktorého hlupáka počul, sa nijak nelíši od človeka, ktorý prišiel domov a nevyzul si svoje zablatené topánky.


ZDROJ: Objavené v archívoch našich predkov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.