Utajované nové archeologické nálezisko v Malých Karpatoch

Views: 0

Pred časom objavili v Malých Karpatoch novú, veľmi vzácnu archeologickú lokalitu. Zatiaľ je prísne tajná. Podľa dostupných informácií sa na nej našli rôzne predmety. Jeden z nich pochádza až z 1. storočia.

Podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu Trnava je podobný nález veľmi zriedkavý. Matúš Sládek dodal, že väčšinou bývajú vzácne archeologické lokality ako táto dávno vykradnuté takzvanými detektoristami. „Na miesto nás upozornil nadšenec archeológie, ktorý objavil drobné, v teréne sotva viditeľné opevnenie,“ uviedol Sládek.

Lokácia tohto miesta je prísne tajná z dôvodu ohrozenia ďalšieho výskumu, ktorý sa na ňom plánuje vykonať. Známe sú však predmety, ktoré sa archeológom podarilo objaviť. „K najzaujímavejším nálezom patrí veľmi dobre zachovaná mosadzná spona s očkami z prvej polovice 1. storočia, hrot šípu do kuše zo 14. až 15. storočia, strieborná minca Maximiliána II. z roku 1566, takzvaný jednostranný biely peniaz, strieborná poltura Leopolda I. z roku 1703, olovené strely do ručných palebných zbraní a hromadný nález predmetov viacerých kategórií a proveniencií z druhej svetovej vojny,“ prezradil archeológ.

Najstaršie archeologické nálezy » Visit Trenčín

4400 až 4300 rokov pred naším letopočtom

Olovené strely, ktoré na nálezisku objavili, siahajú až do obdobia posledného protihabsburského stavovského povstania Františka Rákociho II. Podľa Sládeka sa bojisko z tohto obdobia v takomto rozsahu na území Slovenska ešte neskúmalo. Opevnenie tohto náleziska pritom môže siahať do omnoho dávnejšieho obdobia, a to v rozmedzí rokov 4400 až 4300 pred naším letopočtom, teda do začiatkov doby medenej.

Presná lokalita však z bezpečnostných dôvodov ostáva tajná. „Vzhľadom na to, že môže pritiahnuť aj osoby so zlými úmyslami, bola zabezpečená najmodernejšími elektronickými prostriedkami,“ vysvetlil Sládek.

CHKO Malé KarpatyZDROJ: https://www.slovanskenoviny.sk/z-doby-medenej-preco-je-nove-archeologicke-nalezisko-v-malych-karpatoch-take-tajne/

http://www.hlavnydennik.sk/2021/05/30/z-doby-medenej-preco-je-nove-archeologicke-nalezisko-v-malych-karpatoch-take-tajne/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.