Vedomý Človek

Vedomý Človek. Také moderné pomenovania seba samého, alebo niekoho vo svojom okolí… ktoré má odkazovať na akúsi vyššiu úroveň Vnímania a Bytia. Lenže Vedomý Človek nie je pomenovanie.

Vedomý Človek je stav. Stav vnemu a mysle Človeka.
Hovoriť o tom a Žiť Vedome, je rozdiel. Niekedy nie veľký, niekedy obrovský. U každého z nás. Aj u toho, kto sa za Vedomého vyhlasuje, alebo sa tak cíti. Okamih Pravdy príde vo chvíli, keď sa stane ČOKOĽVEK, čo vám uberie pocit šťastia. V tej chvíli si treba uVEDOMIŤ Vyššie Princípy, ktoré a pre ktoré má Zmysel myslieť vlastnou Mysľou a znova dať všetko do Harmónie.

Naša Myseľ je Nástroj. Dá sa využívať rôznymi spôsobmi. Mnohí ho používajú spôsobom podobným práci „za pásom“. Niečo ako pásová výroba. Viem, čo mám urobiť a keď ten okamih príde, tak to aj urobím. Aby som nevybočoval, aby ma „neprepustili“ (neposudzovali…)

Ten skutočný zmysel Mysle je Tvorenie.
Vymyslite si čokoľvek,
čo vás urobí šťastnými tak,
aby to nebránilo v šťastí iným.

Vytvorte si ten Obraz…
vymodelujte ho Mysľou…
v Mysli… a ŽITE a KONAJTE tak,
aby sa to Naplnilo.

Jedno-Ducho Tvorte. V jednom Duchu s tým, čo je Zmyslom vášho života.

LEBO ZMYSLOM ŽIVOTA JE DAŤ ZMYSEL ŽIVOTU.


S Láskou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.