Vedomý Človek

Views: 0

Vedomý Človek. Také moderné pomenovania seba samého, alebo niekoho vo svojom okolí… ktoré poukazuje na vyššiu úroveň Vnímania a Bytia. Lenže Vedomý Človek nie je pomenovanie.

Vedomý Človek je stav. Stav vnemu a mysle Človeka.
Hovoriť o tom a Žiť Vedome, je rozdiel. Niekedy nie veľký, inokedy obrovský. U každého z nás. Aj u toho, kto sa za Vedomého vyhlasuje, alebo sa tak cíti. Okamih Pravdy príde vo chvíli, keď sa stane ČOKOĽVEK, čo vám uberie pocit šťastia. V tej chvíli si treba uVEDOMIŤ Vyššie Princípy, ktoré a pre ktoré má Zmysel myslieť vlastnou Mysľou a znova dať všetko do Harmónie tými správnymi rozhodnutiami a činmi. A to nie je vždy jednoduché.

Naša Myseľ je Nástroj. Dá sa využívať rôznymi spôsobmi. Mnohí ho používajú spôsobom podobným práci „za pásom“. Niečo ako pásová výroba. Viem, čo mám urobiť a keď ten okamih príde, tak to aj urobím. Aby som nevybočoval, aby ma neposudzovali, aby som nestratil výhody…

Skutočný zmysel Mysle je Tvorenie.
Vymyslite si čokoľvek,
čo vás urobí šťastným
a vykonajte to tak,
aby to nebránilo v šťastí iným.

Vytvorte si ten Obraz…
vymodelujte ho Mysľou…
v Mysli… a ŽITE a KONAJTE tak,
aby sa to Naplnilo.

Jedno-Ducho Tvorte.
V jednom Duchu s tým,
čo je Zmyslom vášho života.

LEBO ZMYSLOM ŽIVOTA JE DAŤ ZMYSEL ŽIVOTU.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.