ROD

Zaujímavé, v akom klame sme doteraz žili. Ako šikovne nám bolo predstavované to, kto sme a čo sme schopní urobiť bez nich hore a čo nie… Všetko bolo nutné začínať zhora. No kde to „hore“ bolo, to sme sa dodnes nedozvedeli. A už to nikoho ani nezaujíma…

Ľudia sa spájajú. Zjednocujú sa v myslení, vo vnímaní nových možností, ktoré tento rúcajúci sa starý svet ponúka. Vlastne on už neponúka nič, len voľný priestor, ktorý po ňom zostane.

Tí prebudení, vedomí a vnímaví už vidia… v ich predstavivosti sa už Nový svet buduje. A každý začína od seba. Prirodzene. Ja – Rodina – Rod – Národ. Áno, prirodzene. Potrebujem byť v poriadku Ja, aby som vedel zabezpečiť Rodinu. Tých rodín je v každom Rode veľa. A ja vidím, že sa opäť spájajú, stretávajú a spoznávajú… a Rody medzi sebou tvoria Národ. Ten národ, do ktorého všetci spoločne patríme.

Slovania vstávajú na nohy. Vlna spolupatričnosti spôsobuje, že aj u nás už mnohí vo Viere v lepší Život stoja tiež. Niet inej cesty, len patriť svojmu RODu.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.