19 základných rád od Marie Montessori. Pomôžu vám stať sa dobrými rodičmi.

Views: 1

Rady tejto múdrej ženy majú čo povedať všetkým rodičom aj dnes. Mal by si ich prečítať každý, kto chce zo svojich detí vychovať dobrých a šikovných ľudí.

Maria Montessori with Children | Montessori 150

Medzi rodičmi a učiteľmi je v súčasnosti známa Metóda Montessori a osvojili si ju aj niektoré školy. Snaží sa deti rozvíjať a vzdelávať iným spôsobom, než je bežné, pričom stavia na tom, že deti poznávajú svet z vlastnej iniciatívy. A hoci žena, ktorá túto pedagogickú metódu stvorila, žila pred sto rokmi, práve teraz je veľmi moderná.

Ako vychovať dobré a šikovné dieťa

Mária Montessori bola talianskou lekárkou a pedagogičkou, ktorá svojimi názormi v 20. storočí pomohla urobiť revolúciu vo výchove detí. Jej krátke „prikázania“ o výchove, ktoré adresovala rodičom, však ukrývajú množstvo múdrosti a majú význam aj dnes.

Toto sú niektoré z rád, ktoré kládla rodičom na srdce:

1. Deti sa učia z toho, čo ich obklopuje.

2. Ak je dieťa často kritizované, naučí sa odsudzovať druhých ľudí.

3. Ak je dieťa často chválené, naučí sa druhých oceniť.

4. Ak je dieťa vystavené nepriateľskému správaniu, naučí sa bojovať.

5. Ak ste k dieťaťu úprimní, učí sa, čo znamená čestnosť.

6. Ak je dieťa často vystavené posmechu, začne byť plaché.

7. Ak sa dieťa cíti bezpečne, naučí sa dôverovať ľuďom.

8. Ak je dieťa často nútené k tomu, aby sa cítilo zahanbene, naučí sa vždy cítiť vinné.

9. Ak je dieťa často povzbudzované, bude mať vysoké sebavedomie.

10. Keď sa „znížite“ a budete sa k dieťaťu správať ako k rovnocennému, naučí sa trpezlivosti.

11. Ak dieťa podporíte, bude sebaisté.

12. Ak bude dieťa vyrastať v priateľskej atmosfére a bude sa cítiť potrebné, naučí sa, ako nachádzať lásku.

13. Nikdy nehovorte o dieťati v zlom, ani v jeho prítomnosti, ani keď vás nepočuje.

14. Zamerajte sa na to dobré, čo v dieťati je, a podporujte to. Na to zlé potom nezostane miesto.

15. Vždy dieťa počúvajte a odpovedajte na jeho otázky či požiadavky. Takto sa vám podarí budovať medzi vami blízkosť.

16. Rešpektujte dieťa aj vtedy, keď urobí chybu. Vďaka tomu bude čoskoro schopné ju napraviť.

17. Buďte vždy pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré potrebuje vašu asistenciu. A ustúpte nabok, keď má všetko, čo potrebuje na to, aby niečo zvládlo samo.

18. Pomôžte dieťaťu zvládať všetko. To urobíte tým, že ho uistíte, že svet okolo neho je naplnený láskou a pokojom.

19. Dieťaťu choďte vždy tým najlepším príkladom. Ukážte mu, ako má byť najlepším, ako dokáže.https://www.dobrenoviny.sk/c/199808/poznate-19-zakladnych-rad-od-marie-montessori-mozu-vam-pomoct-stat-sa-perfektnymi-rodicmi?fbclid=IwAR0T1lUQMorMJdJGWr0mk1VuR3d-BChMDRVW7aMjHooJOJ_AWOCi8YdscA0

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.