Schumannová rezonancia.

Views: 3

Články v českom jazyku neprekladám. Verím, že rozumiete a viete načerpať dobré informácie aj v češtine.

AKTUÁLNÍ MĚŘENÍ Schumannovy rezonance z ruského měřícího radaru na Uralu:

Staří Indové nazývali frekvenci 7.83 frekvencí ÓM. Podle Wikipedie Schumannova rezonance je frekvence, ve které kmitá elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou. Tento prostor rezonuje stejně jako ladička a elektromagnetické vlny v něm vyvolávají blesky. Někdy se těmto frekvencím říká “tlukot srdce planety”.


Po mnoho let se tato frekvence udržovala na stabilní hodnotě 7.83 jen s velmi malými odchylkami. Ale v červnu 2014 nastala změna. Ruské monitory zaznamenaly prudký vzrůst na 8.5Hz. Od té doby bylo v některých dnech zaznamenáno dokonce zvýšení na 16.5Hz. Vědci se zprvu domnívali, že jejich přístroje jsou poškozené, ale po kontrole se zjistilo, že naměřená data jsou přesná. Co se děje?

Zemská frekvence se jasně zrychluje. A protože Schumannova frekvence je vždy v souladu s alfa a theta frekvencí lidského mozku, je to i důvodem, proč se nám často zdá, že se čas zrychlil, a události a změny v našem životě jsou častější a rychlejší. Tyto nové rezonance jsou přirozeně v souladu s lidskými mozkovými frekvencemi. To nevyhnutelně znamená, že se měníme.

Schumanová rezonancia – ako nás ovplyvňuje?


7.83Hz je frekvence alfa a theta stavu. Tento stav je stavem relaxace, jakéhosi snového stavu, stavu očekávání událostí. Frekvence 8.5 – 16.5Hz znamená posun z theta stavu do mnohem klidnějšího stavu alfa s mnohem pozornějšími frekvencemi stavu beta. To znamená probouzení kognitivních (poznávacích) funkcí mozku. Protože frekvence ukazují náhlá zvýšení na 12 – 16.5 Hz (bílá místa na grafech), je to ještě mnohem zajímavější. Frekvence 12 – 15 Hz, Sensory-Motor Rhytm Frequency (SMR) je ideální frekvencí “probuzeného klidu”. Myšlenkové procesy jsou klidnější a mnohem jasnější, jsme “na vlně” nebo ve stavu “já vím”.


Planeta Země se probouzí a my s ní. Zemské magnetické pole, které je schopné ovlivňovat Schumannovu frekvenci, poslední 2 000 let slábne, a nejvíce právě v posledních letech. Nikdo neví proč. Starý Indický mudrc mi jednou řekl, že magnetické pole Země bylo kdysi nastaveno cizími bytostmi proto, abychom zapomněli smysl života, naše duchovní dědictví (z jiných zdrojů – je to, pravděpodobně, i důvod, proč jsme vůbec schopni mít náboženství, t.j. uctívat cizí entitu jako boha. Současné změny magnetického pole tento blok rozpouštějí a dovolují nám pomalu se rozpomínat a uvědomovat si skutečnou vyšší pravdu. V souvislosti s těmito změnami je možné, že se cítíte více unavení, vyčerpaní, zmatení a deprimovaní. Dokonce divní, nebo jako byste sem ani nepatřili – to všechno souvisí s probíhajícími změnami. Někdy to není snadné, ale je to část vašeho osobního a unikátního PROBOUZENÍ.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.