Koľadov dar (kalendár)

Views: 0

Označenie ,,kalendár´´ pochádza z pôvodného Коляды Даръ (Koľadov dar) – rovnaký pôvod majú aj koledy.

Leto 7530 SMZCh (rok 2021-2022) – znamená 7530 liet od Spísania Mieru v Hviezdnom Chráme. Uzavretím Mieru sme za starých čias označovali čas od uzavretia mierovej dohody medzi bojujúcimi národmi. Aby sa uchovala pamäť na slávne činy našich Predkov vytvoril sa nový systém počítania rokov. Táto mierová dohoda bola uzavretá medzi Veľkou Rasou (starými Slovanmi) a Veľkým Drakom (starými Číňanmi) na deň Jesennej rovnodennosti 1. dňa Prvého mesiaca Leta 5500 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia). Vtedy vyhrala Veľká Rasa, na pamiatku čoho sa začal používať obraz Bieleho víťaza na koni kopijou prebíjajúceho Draka. Dnes tento obraz používajú kresťania ako sv. Juraja na koni zabíjajúceho hada, hoci tento istý Juraj nemá nijaký vzťah k nijakým udalostiam v dejinách kresťanstva…

File:Gustave Moreau - Saint-Georges et le dragon (c.1869).jpg - Wikimedia Commons

Ako je spomenuté vyššie – náš svet nevznikol pred 7530 letami – je omnoho starší. Tu je krátky príklad zoznamu kalendárnych foriem, ako ich používajú Slovania-Staroverci dodnes:

Leto 7530 Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme

Leto 13030 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia)

Leto 40027 od tretieho príchodu Perúna na Midgard-Zem

Leto 44566 od Vytvorenia Veľkého kruhu Rassénie

Leto 106800 od Veľkého presídlenia z Daárie

Leto 143012 od obdobia Troch Lún

Leto 153388 od Assy Deji

Leto 165052 od Čias Tary

Leto 185788 od Čias Tule

Leto 211708 od Čias Svaga

Leto 273916 od Čias ch’Arra

Leto 460540 od Čias Dary

Leto 604396 od Čias Troch Sĺnk…

Koľada je Vyšší Ochranca ľudí v zbrani a Žrecov. Prišiel k nám asi pred 8500 rokmi aby zachránil ľudstvo pred duchovným vymretím. Zhromaždil okolo seba Žrecov rôznych árijských národov začal ich učiť védické poznanie. Podrobne vysvetlil plynutie času a spôsob, ako ho zaznamenať, aké premeny od neho treba očakávať.

SVIATOK BOHA KOĽADU

Tento spôsob evidovania času nie je žiadny výmysel romantických rojkov – je to historicky podložený fakt: v diele Proglas – ktoré je považované za ,,prvú starosloviensku písomnosť´.

Koľadov dar člení obdobie na 3 časti: Jeseň, Zima a Jar

Tento jeden slnečný cyklus (ktorý teraz voláme rok) sa nazýva Leto.

Leto pozostáva z 9 mesiacov – t.j. – každá časť Leta trvá 3 mesiace.

Leto má 2 podoby:

Bežné Leto: pozostáva z 365 dní, párny mesiac má 40 dní, nepárny 41 dní.

Posvätné Leto: pozostáva z 369 dní – všetky mesiace majú po41 dní.

Kruh Liet: pozostáva z 15 Bežných Liet a 1 Posvätného Leta.

Kruh Života: tvorí ho 9 Kruhov Liet (16×9=144rokov)

Novoletie: (Nový rok) pripadá na 1. Deň druhého mesiaca Jesene – Deň jesennej rovnodennosti (22.september)

Týždeň Slovanského kalendára obsahuje 9 dní, ktoré nesú číselnú formu: Pondelok (Понеделник), Utorok (Вторникъ), Streda (Тритейникъ), Štvrtok (Четверикъ), Piatok (Пятница), Šiestok (Шестица), Siedmok (Седьмица), Ôsmok (Осьмица), Nedeľa (Неделя)

Všetky nepárne mesiace Bežného Leta začínali z jedného dňa v týždni a párne z druhého. A pretože Posvätné Leto pozostávalo zo 41 týždňov, tak aj nasledujúci Kruh Života sa začínal z toho istého dňa týždňa ako aj Posvätné Leto. Takto každý Kruh Života, t.j. cyklus 144 rokov sa začínal od pondelka.

Nielen Letá sa spočítavali Kruhmi po 16 Liet, ale aj plný prechod Jarily-Slnka po Nebesiach medzi hviezdami tiež obsahoval číslo 16.

Tieto rovnaké časti sa nazývali Nebeskými Čertogmi (v určitom význame môžeme chápať ako Súhviezdia) Svarožieho Kruhu. Každému Čertogu zodpovedá jeho Ochranca, t.j. Boh alebo Bohyňa .

 • Čertog Devy – Bohyňa DŽIVA;
 • Čertog Prasaťa – Boh RAMCHAT;
 • Čertog Šťuky – Bohyňa ROŽANA;
 • Čertog Labute – Bohyňa MAKOŠ;
 • Čertog Hada – Boh SEMARGL;
 • Čertog Havrana – Boh KOĽADA;
 • Čertog Medveďa – Boh SVAROG;
 • Čertog Bociana – Boh ROD;
 • Čertog Vlka – Boh VELES;
 • Čertog Líšky – Bohyňa MORÉNA;
 • Čertog Tura – Boh KRIŠEŇ;
 • Čertog Losa – Bohorodička LADA;
 • Čertog Finista – Boh VYŠEŇ;
 • Čertog Koňa – Boh KUPALA;
 • Čertog Orla – Boh PERÚN;
 • Čertog Rysa – Boh TARCH.

Znamená to, že máme Denný Kruh v ktorom je 16 hodín (deň začínal o 18:00) po 4 hodiny na každý čas dňa: 4 hodiny

na Večer, 4 hodiny na Noc, 4 hodiny na Ráno a 4 hodiny na Deň. Každá hodina má svoj vlastný názov, črtové zobrazenie a Runický zápis.

Každé Leto bolo tak alebo onak zviazané s Kruhom Života, preto poznajúc charakteristiky živlov ľudia vedeli, čo od toho či oného Leta môžu očakávať.

Nasledoval Týždňový Kruh. Podľa neho ľudia určovali nielen poradie dňa v týždni, ale aj kto z Bohov daný deň ochraňuje, ale tiež ktorá z Deviatich Zemí (planét) systému Jarily-Slnka dáva svoju silu.

Slovanský védický kalendár nám venoval Koľada - Som Slovan

Názvy mesiacov v pôvodnom jazyku/výslovnosť v Slovenčine/význam mesiaca

Рамхатъ       Ramchat       Mesiac Božského Začiatku

Айлѣтъ         Ajliet             Mesiac nových darov

Бейлѣтъ       Bejliet           Mesiac bieleho žiarenia a pokoja sveta

Гэйлѣтъ       Gejliet           Mesiac snehových búrok a ochladenia (struže)

Дайлѣтъ       Dajliet           Mesiac prebúdzania Prírody

Элѣтъ            Eliet              Mesiac sejby a narečenia

Вэйлѣтъ        Vejliet           Mesiac vetrov

Хейлѣтъ        Chejliet         Mesiac prijatia darov Prírody

Тайлѣтъ        Tajljiet            Mesiac zavŕšeniaZDROJ: vytiahnuté z útrob internetuPozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.