Aj toto je o Tvojej hostórii

Views: 0

Na to, aby sme sa narodili, potrebujeme:

2 rodičov
4 starých rodičov
8 prastarých rodičov
16 praprastarých rodičov
32 tetra starých rodičov
64 penta starých rodičov
128 nexa starých rodičov
256 hepta starých rodičov
512 okta starých rodičov
1024 nestri starých rodičov
2048 dec-starých rodičov

Len za posledných 11 generácií treba 4094 našich predkov za zhruba 300 rokov, aby sme sa my dvaja narodili!

Zastavme sa na chvíľu… a zamyslime sa…

Koľko osudov, postáv, životných víťazstiev a prehier to všetko je…
Potrebujeme cítiť že sme VĎAČNÍ a že sme MILOVANÍ
za všetkých našich predkov, pretože
každý z nich je v každom z nás!

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.