Tartárijska technológia – Schienenzeppelin

Tartárijska technológia – Schienenzeppelin (koľajový Zeppelin) vs. parný vlak, dosiahol dňa 21.6.1931 v Berlíne rekordnú rýchlosť 230 km/hod. Tento stroj bol riadený samotným konštruktérom Franzom Kruckenbergom na trati Hamburg – Berlín v úseku Karstädt. V tom čase bola na trati bežná cestovná rýchlosť 157,3 km/hod.

Experimentálne vozidlo bolo postavené s využitím rady konštrukčných prvkov z leteckej techniky. Stroj vážil 18,6 ton a bol poháňaný dvanásťvalcovým leteckým motorom BMW-VI o výkone 600 koní. Motor nepoháňal dvojkolie voza, ale tlačnú vrtuľu, sklonenú pod uhlom 7° smerom hore. Aj keď celková dĺžka vozu bola 25,85 m, jednalo sa o vozidlo dvojnápravové, s rázvorom 19,6 m. Aerodynamicky tvarované teleso s kostrou z odľahčených hliníkových nosníkov, poťah z impregnovaného plátna, vrtuľový pohon – to všetko nápadne pripomínalo vystuženú vzducholoď Zeppelin. Preto tá prezývka Schienenzeppelin – koľajový Zeppelín.

Chcete vedieť, aký bol osud Schienenzeppelinu?
Bol odstavený v železničných dielňach Berlín – Tempelhof, kde chátral a 21. apríla 1939 rozhodlo železničné oddelenie ríšskeho ministerstva dopravy o jeho vyradení a zošrotovaní.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.