Tajomstvo uctievania troch kráľov (nie oficiálna verzia)

Views: 0

Vždy sa verilo, že mudrci, ktorí prišli uctievať práve narodeného Ježiša Krista, prišli z východu, odkiaľsi z Mezopotámie. Odkiaľ sa táto informácia vzala, nevie s istotou potvrdiť nikto. Zrejme ide o domnienku. Tiež sa verí a nespochybňuje sa, že išlo o mužských mudrcov, troch mužov.

Kresťania v XIV-XV storočí si to však nemysleli. Zrejme vedeli viac, ako vieme my. Na obrazoch v XIV-XV storočí umelci vždy zobrazovali jedného z mudrcov ako ženu. Zvláštne, však?

Buď si umelci niečo vyfantazírovali, alebo vedeli to, čo sa nám dnes z nejakého dôvodu zatajuje. Že si záujmové skupiny menia dejiny, to už je dávno potvrdené. Takže vráťme sa späť k umelcom spomínaného obdobia. Aby všetci umelci zrazu začali takto fantazírovať a zobrazovať na obrazoch a súsošiach jedného z mudrcov ako ženu, je výrazne nepravdepodobné. Takže pripusťme aspoň na chvíľu, že to mohla byť žena. Pozrime sa bližšie na takéto staré obrázky.

Tento obraz zobrazuje troch mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť narodenému Kristovi. Vidíme jedného z mudrcov, ktorý uctieva Krista a dáva mu dary. Ďalší dvaja stoja za nimi. A jeden z mudrcov je žena. Ďalší mudrc, ktorý stojí so ženou, má na sebe korunu, zrejme kráľovskú. Možno je to nejaký kráľ? Muž a žena múdri muži stoja vedľa seba, zjavne sú si blízki, a ten druhý, starší, uctieva Krista.

Pozrime sa na nasledujúci obrázok. Na tejto ikone opäť vidíme, že umelec zobrazil jedného z mudrcov ako ženu. A opäť vidíme, že starší z nich uctieva Krista a ďalší dvaja stoja za ním, blízko seba. V tomto prípade sa potvrdzuje myšlienka, že títo dvaja mudrci spolu úzko súvisia. Mudrc stojaci vzadu je oblečený v kráľovských šatách, hoci bez koruny. Ale jeho oblečenie vyčnieva z davu.

Toto je obraz jednej z vitráží katedrály v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Opäť tu vidíme mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť narodenému Kristovi. Podľa všetkého je jedným z mudrcov žena. Okrem toho má na sebe kráľovskú korunu, ďalší mudrc tiež kráľovskú korunu. Pravda, stoja tu oddelene. A opäť vidíme staršieho mudrca, ktorý uctieva Krista a obdarúva Ho darmi. Zaujímavosťou je, že matka Krista Mária je zobrazovaná aj s kráľovskou korunou na hlave.

Na tomto obrázku opäť vidíme, že umelec zobrazil jedného z mudrcov ako ženu oblečenú vo veľmi bohatých šatách. Navyše je oblečená v teplom oblečení (veľmi zaujímavé). Vedľa nej je ďalší mudrc s kráľovskou korunou na hlave. A tu vidíme staršieho mudrca, ktorý uctieva Krista, a dvaja ďalší stoja za ním. Tento mudrc je tu zobrazený s mečom na opasku. Možno rytierskeho rádu, možno vojak a tiež je oblečený v bohatých šatách, tiež teplých. Očividne nie je leto vonku (bolo to v decembri).

Poďme diskutovať o poslednom obrázku(obr.5). Tento obraz je vytesaný na arche troch kráľov v katedrále v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Opäť tu vidíme, že jedným z mudrcov je žena. Vedľa nej opäť stojí mudrc s kráľovskou korunou na hlave. V zásade všetci tu s kráľovskými korunami na hlavách, dokonca aj Mária. Opäť vidíme staršieho mudrca uctievajúceho Krista, zatiaľ čo ďalší dvaja stoja blízko seba za uctievajúcim mudrcom. Všetci sú oblečení v kráľovských šatách. Zaujímavé je, že sú tu dokonca podpísané mená všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na uctievaní Krista. Skúsme si tieto mená prečítať.
Vľavo nad mudrcom je latinsky napísané: BALTASAR.
Nad ženou je napísané: MELHIOR.
Nad uctievajúcim mudrcom je napísané: GASPAR.

Nevyzerá „BALTASAR“, ak odstránime samohlásky – BLTSR (VLTSR) – ako VLaD Tsar, alebo Vladimir Tsar? A žena MLHR (MLHR) – MALKA, MALUSHA? Malka bola matkou Vladimíra v histórii Ruska. Kto je tretí mudrc? V staroveku ľudia veľmi často obracali slová a mená podľa toho. Ak prečítame meno tretieho mudrca z druhého konca, dostaneme RAPSAG. Meno Rabshak sa nachádza v Biblii (Izaiáš 36:2, 2. Kráľov 18:17). Ako Rabsaka od staroveku zobrazovali umelci ako mudrca pri narodení Krista? Alebo je to jeho menovec?

* Слева над мудрецом написано на латыни: BALTASAR. Над женщиной написано: MELHIOR. Над поклоняющимся мудрецом написано: GASPAR. Не похоже ли «BALTASAR», если уберем гласные — BLTSR (ВЛТСР), — на ВЛаД ЦаРь, или же Владимир Царь? А женщина MLHR (МЛХР) — МаЛКа, МаЛуШа? Малка являлась матерью Владимира по истории Руси. Кто же третий мудрец? Очень часто в старинные времена люди переворачивали слова и имена соответственно. Если мы прочитаем имя третьего мудреца с другого конца, то получится RAPSAG. Имя Рабсак встречается в Библии (Исайя 36:2, 4 Царств 18:17). Как же Рабсак из глубокой древности изобразился художниками мудрецом при рождении Христа? Или же это его тезка? 

Ukazuje sa, že umelci poznali iný príbeh, ako poznáme dnes. Čo sa teda deje s našou históriou. Poznáme Pravdu? Alebo máme vymyté mozgy? Takto nám obyčajné staré obrazy môžu povedať niečo, o čom sme ani netušili...ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.