Iba pustil koňa.

Kôň bol priviazaný k stĺpu. Prišiel k nemu diabol a pustil ho.
Kôň prišiel na sedliacke pole a pošliapal zasadené.
Sedliak sa rozhneval, schmatol pušku a koňa zabil.
Majiteľ koňa sa nahneval, schmatol pušku a z pomsty zabil sedliaka.
Manželka sedliaka to videla a zabila majiteľa koňa.
Potom sa syn majiteľa koňa rozhneval a zabil manželku sedliaka.
Susedia zabili tohto chlapca a podpálili mu dom…

Ľudia sa potom spýtali diabla:
,,Prečo si to všetko urobil?“
Diabol odpovedal:
,,Neurobil som nič zlé, len pustil koňa.“

Občas diabol spraví iba také jednoduché a nevinné veci… no všetko ostatné si robíme sami. Vie, že zlo je v našich srdciach. Preto musíme premýšľať nad dôsledkami nášho konania ešte pred tým, než začneme konať, alebo hovoriť.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.