PRAV SLAV JAV a NAV ako koreňový základ.

Views: 25


SLOVO v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne pochybnosti o živote. Prostredníctvom slova sa dorozumievame, hodnotíme, kritizujeme, chválime, vyjadrujeme pravdu, ale i klameme. Jednoduché áno – nie vyvoláva šťastný pocit alebo tragédiu. Slovami vyjadrujeme svoje pocity, priania, názory, myšlienky. Aj zvieratá, stromy, rastliny a planéty sa dorozumievajú. Všetky zvuky vnímajte ako formu vyjadrenia. Všetky druhy komunikácie sa navzájom prelínajú, každá vlastnou vibráciou. Väčšinou sme však takí uzatvorení vo svojom egocentrickom svete, že iné komunikačné signály ani nevnímame. Keď sa ich naučíme počúvať, otvoria sa pred nami zázračné možnosti vnímania slova v jeho rozmanitých podobách.

Ak sa chceme venovať významom Slovanských Slov, potrebujeme si vySVETliť základné termíny, ktorých koreň nesie viacero slov. V tomto článku začneme slovami, ktoré pomenovávajú 4 svety, ktorých súčasťou je aj náš Svet. Celá problematika je ucelene podaná v jednej z kníh Slovansko-Árijských Véd – v Knihe Svetla.

Svet PRAV
je svet veľmi vysokých energií, svet bohov ako ochrancov svetov, svet Vedomia Stvoriteľa.
Svet SLAV
je svet vysokých energií, svet našich predkov, svet tvorenia na mentálnej úrovni svet.
Svet JAV
je fyzický svet, svet ľudí a živých bytostí, v ktorom práve žijeme, svet Prítomnosti a tvorenia na fyzickej úrovni.
Svet NAV
je svetom minulosti, svet zašlých vecí, tzv. astrálny svet.

Časom zistíte, koľko slov má svoj koreňový základ práve v týchto názvoch štyroch druhov svetov. V tejto sekcii SLOVÁ SLOVANOV sa postupne zoznámite s viacerými zaujímavými informáciami o význame a Sile našich Slov. Slovo je veľmi mocný nástroj. Aj v nevedomom stave, po vyslovení spúšťa, alebo napĺňa svoj pôvodný program. Ak slovám rozumie Vedomý Človek, ak vie, ČO ktoré slovo v sebe nesie, môže Slovom priamo Tvoriť – meniť realitu.

Práve pre nevedomosť používania slov sa dejú mnohé situácie, ktoré vo svojich životoch nechceme. No keďže o tom nevieme, tvoríme to, s čím následne zápasíme. Život je veľmi zaujímavá hra. Kto vie čítať jej PRAVidlá, vie sa sPRAVnym spôsobom postaviť k PRAVde a podporiť dobro a sPRAVodlivosť ešte skôr, kým sa stihne vyJAViť krivda. A úlohou krivdy je pokriviť PRAVdu…

Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.