SLOVO – BOH (BOG)

Views: 10

Slovom BOH sme sa vďaka cirkevnej terminológii naučili pomenovať najvyššiu duchovnú silu… najvyššiu duchovnú autoritu… Stvoriteľa Sveta… každý to vníma svojou osobnou Vierou inak. Každopádne verím, že toto je zatiaľ pochopené.

U Slovanov to je inak. Slovania vo svojej terminológii slovom BOH označujú svojich dávnych Predkov. Označenie BOH je výrazom Vedomia na určitej vysokej duchovnej úrovni, ktorú v dávnoveku naši Predkovia mali. Takže keď Slovania povedia, že sú potomkovia, alebo deťmi bohov, je to PRAVda. V tom je hlavné nedorozumenie v komunikácii medzi ľuďmi, ktorí sa snažia objasniť, že slovanstvo nie je náboženstvo, aj napriek tomu, že sa v slovanskej terminológii často objavuje slovo BOH. Slovanstvo nie je náboženstvo, ani civilizácia. Je to Kultúra Spolužitia.

Vysvetlíme si teraz význam slova BOH cez bukvice:
B
– boh,
– duchovné bohatstvo,
– zdroj galaktickej energie – Sily
O
– oddelenie Svätého od pozemského,
– mnohorozmernosť,
– nekonečno cyklických procesov,
– nepoznaný obraz, ktorý môžeme poznávať iba cez vlastné konanie,
– uzavretá cyklická štruktúra mimo Čas a Priestor
– forma mimo nášho vnútorného sveta, no majúca s nami spojenie
G
– odovzdávanie Poznania
– hovoriť, slovom prejavovať vyššie poznanie
– pohyb od Zdroja k výsledku
– Proces pohybu

Slabika BO
– znamená Prvopočiatočnú Zdrojovú Inteligentnú Tvorivú štruktúru, Bohom, bohmi vnesenú do ľudských štruktúr cez ich životy.

BOG (BOH) – Prvopočiatočná Zdrojová Inteligentná Tvorivá Sila, bohom, bohmi vnášaná do ľudských štruktúr cez ich životy, odovzdávaná slovom, rečou a živými procesmi pohybu od Zdroja k výsledku, ktorým je Poznanie.


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.