SLOVO – ROD.

Views: 9

Upriamujem pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.
Napríklad:
–  naRODeniezROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.
– pôROD – brána nášho zRODu, ktorou každá živá bytosť musí prejsť. PôROD, ktorý každá matka dôverne pozná… chvíle bolesti a vzápätí radosti, keď si svoje naRODené dieťa pritúli k svojmu telu.
– Tak sa stávame RODičmi, aby sme sa postarali o naše naRODené deti. RODičia sú pre deti prvým vzorom, od ktorých sa učia prvé svetské znalosti. Dieťa dostane svoje RODné meno, RODný list a spoznáva svoju RODinu.
– RODina, základný článok RODu, aj celého náRODa. V RODine máme svojich RODných bratov, RODné sestry, aj starých RODičov, či praRODičov. Kto chce skúmať svoj RODokmeň, dozvie sa o svojom RODe ďaleko viac informácií.
– Nech už naše RODiny žijú kdekoľvek, všade kde sa nachádza náš ROD, všade tam pri RODe, sme v príRODe. Zvyčajne sa v príRODe všetci cítime dobre. Ako znovuzRODení. V prírode všetko rastie samo, no ak chceme, aby sa nám niečo cielene uRODilo, tak sa dopracujeme k úRODe. Všetko je to priRODzené

Vážte si ROD v každom slove, aj v každom vzťahu.
Všetci sme RODáci nášho RODu.

Sme RODáci. Slovom RODák označujeme toho, kto pochádza z nášho rodu. Slovo ROD malo v minulosti obrovský význam. Ctilo sa všetko, čo bolo z RODu. Celá spoločnosť stála na tom, že ROD bol záštitou, aj Silou každého jednotlivca. V minulosti na našom území žili silné RODy. Stačí sa trošku zaujímať o dejiny a zistíte veľmi zaujímavé fakty o tom, kto vlastne sme. Zaujímajte sa o to… posilní to vašu sebadôveru. Sme viac, než si v tomto stave, aký tu teraz vládne, dokážete predstaviť. Sme potomkovia RODa. Kto je ROD, to je už iná téma…


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.